กกต. มีมติแจ้งข้อกล่าวหา "ธนาธร" ปมถือหุ้นบริษัทสื่อ


23 เม.ย. 2562, 17:41กกต. มีมติแจ้งข้อกล่าวหา "ธนาธร" ปมถือหุ้นบริษัทสื่อ

Loading...เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จากกรณีที่มีผู้ร้องว่าในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นายธนาธร เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 98 (3) และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 42 (3)  อันเป็นกระทําการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว มีหลักฐานเบื้องต้นฟังได้ว่า ผู้ถูกร้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ จํานวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001 ถึง 2025000 กกต.จึงมีมติให้แจ้งข้อกล่าวหากับนายธนาธร โดยมอบหมายให้เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหาและรับฟังพยานหลักฐานแทน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 43 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน ไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 ข้อ 64 และให้ดําเนินการไต่สวนให้สิ้นกระแสความต่อไป


Loading...

สำหรับข้อกล่าวหาข้างต้น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีสิทธิที่จะให้ถ้อยคําหรือมีหนังสือชี้แจงแสดง พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการชี้แจงแสดงหลักฐาน แก้ข้อกล่าวหาได้ ภายใน7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา

ขอบคุณ กรุงเทพธุรกิจ

Loading...
Loading...MOST POPULAR