วัดโพธิ์ศรีสุขาราม จับมือกับโรงงาน SCG จัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ


16 เม.ย. 2562, 15:41

วัดโพธิ์ศรีสุขาราม จับมือกับโรงงาน SCG จัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ
วันที่ 15 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า พระใบฎีกา วินิจ สมจิตโต (เจ้าอาวาส วัดโพธิ์ศรีสุขาราม) ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับโรงงาน SCG วังศาลาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลวังศาลา ได้ร่วม กันจัดงาน ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 พร้อม แจกของให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุในครั้งนี้ จำนวน 150 คน โดยมี นายสมเกียรติ วอนเพียร ว่าที่ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐเขต 2 จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมนางอ้อย วอนเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมี นายปรีชา บัวบาน นายกเทศ บาล ตำบลวังศาลา นาย อนนต์นัทธ์ พิทักษ์สกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 นายวัชรพงษ์ จันทร์เพ็ญสถาพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 นางสุปราณี มณีเพรช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 นายวันชัย โกแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลตะคร้ำเอน พร้อมชาวบ้านหมู่ที่ 2 3 4 5 6 ตำบลวังศาลา และ ตำบลตะคร้ำเอน เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุประจำปี 2562 บริเวณวัดโพธิ์ศรีสุขาราม (โพธิ์เลี้ยว) ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี