"นักศึกษากัมพูชา" คว้าเกียรตินิยมอันดับ1 สาขาภาษาไทย อนาคตอยากเป็นครูสอนภาษาไทย !


23 มี.ค. 2562, 10:49

"นักศึกษากัมพูชา" คว้าเกียรตินิยมอันดับ1 สาขาภาษาไทย อนาคตอยากเป็นครูสอนภาษาไทย !
นายเอิว เลียงกึม มาจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา ได้รับทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้มาศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย เมื่อปีการศึกษา 2558เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย ในปีการศึกษา 2561 และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีหน้าก่อนมาเรียนที่ประเทศไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รับสั่งกับนักศึกษากัมพูชานายเอิว เลียงกึม สอบได้เกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาวิชาภาษาไทย "ดีแล้วแสดงว่ามีความตั้งใจเรียนและจะได้ไม่ทำให้เสียชื่อคนกัมพูชา เพราะคนกัมพูชาที่ได้รับทุนมาเรียนเก่งทั่วประเทศ" 


ซึ่งนายเอิว เลียงกึม ได้เผยว่า เขาได้เรียนรู้และมิตรภาพที่มีค่าจากไทยเขาจะนำควารู้ความสามารถไปดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในอนาคต โดยเขาอยากเป็นครูสอนภาษาไทยในกัมพูชา