นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5


21 มี.ค. 2562, 20:08

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
วันนี้ ( 21 มี.ค. 2562 ) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมประชุมคณะอำนวยการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และมลพิษสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562  โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

ส่วน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปรับรางวัล อสม.สร้างสุขภาพ  รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2562 ในงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดประทุมธานี

และ นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานชมรม อสม.จังหวัดกาญจนบุรี รับมอบบัตร Smart Card ( บัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ) จาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดประทุมธานี

สำหรับ นพ.พนัส โสพณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ ให้ความรู้เรื่อง เวชศาสตร์ชุมชน (Community medicine) ระบบสุขภาพ ระบบบริการ การบริหารงานด้านสาธารณสุข แนวโน้มเกี่ยวกับระบบสุขภาพและการเตรียมตัวในการทำงานในอนาคต ขอบเขตการให้บริการสาธารณสุขทุกระดับ แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการออกฝึกปฏิบัติงาน วิชาเวชศาสตร์ชุมชน ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

 

  


 
MOST POPULAR