ทหารร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จ.สกลนคร ออกแจกจ่ายน้ำ พื้นที่ประสบภัยแล้ง


21 มี.ค. 2562, 19:26

ทหารร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จ.สกลนคร ออกแจกจ่ายน้ำ พื้นที่ประสบภัยแล้ง
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ลานอนุสาวรีย์วีรไท ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร พลตรี สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผบ.มทบ. 29 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ. 29 มอบหมายให้ พันเอกธเนตร จุลโนนยาง รอง ผบ.มทบ. 29 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2562 โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ. 29 ได้เชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จ.สกลนคร ได้แก่ สำนักงาน ปภ.จังหวัด  ศูนย์ ปภ. เขต 7 อบจ.สกลนคร เทศบาลนครสกลนคร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และกรมทหารราบที่ 3 บูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้ง พร้อมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2562 โดยลงไปแจกจ่ายน้ำ พื้นที่ประสบภัยแล้ง ลำดับเร่งด่วน คือ ที่บ้านงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง และที่บ้านโนนหอม ต.โนนหอม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้กับประชาชน ท่ามกลางความดีอกดีใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก ต่างนำภาชนะใส่รถเข็นมาบรรทุกน้ำกลับบ้าน สามารถแจกจ่ายน้ำดื่ม จำนวน 60,000 ลิตร แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 100 ครัวเรือน

 MOST POPULAR