"ชาวบ้านทำพิธีขอขมา" ตามโบราณ ปรากฏน้ำพุ่งอย่างแรง หลังแล้งหนักรอบ 20 ปี (ชมคลิป)


21 มี.ค. 2562, 18:14

"ชาวบ้านทำพิธีขอขมา" ตามโบราณ ปรากฏน้ำพุ่งอย่างแรง หลังแล้งหนักรอบ 20 ปี (ชมคลิป)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่บ้านชำทอง หมู่ 8 บ้านชำทอง ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายชลิต  ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)อุตรดิตถ์ นางอารี  สุขโชติ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านชำทอง จุดธูปกล่าวคำขอขมาแม่พระธรณีและแม่พระคงคา ตามประเพณีโบราณ เพื่อทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับชาวบ้าน จำนวน 227 ครัวเรือน ในพื้นที่ได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียงหลังประสบปัญหาน้ำประปาภายในหมู่บ้านขาด แคลนมีไม่เพียงต่อความต้องการมานานกว่า 1 เดือนแล้ว เนื่องจากระดับน้ำใต้ดินลดต่ำลงมาก ทำให้ต้องจัดเวลาแบ่งปันหรือจ่ายน้ำประปาบางช่วงเวลาในตอนเช้า ตอนเย็นให้แต่ละครัวเรือน สาเหตุจากภัยแล้งมาเร็วและหนักกว่าทุกครั้งในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา หวั่นช่วงเดือนเมษายนนี้ น้ำใต้ดินอาจจะลดระดับลงกว่าเดิมส่งผลทำให้น้ำประปาภายในหมู่บ้านไม่มีใช้ จึงต้องขอเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจากอบจ.มาช่วยขุดหาน้ำใต้ดิน

  

หลังกล่าวคำขอขมาแม่พระธรณีและแม่พระคงคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รองนายก อบจ.นำธูปปักลงดิน ผู้ใหญ่บ้านนำพวงมาลัยวางไว้ที่พื้นธรณีและก้านคอม้าแท่นเครื่องขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ไม่นานช่างได้สตาร์ทเครื่องเพื่อเจาะหาน้ำปรากฏมีน้ำพุ่งไหลพวงพุ่งออกมาอย่างแรง สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากต่างเปล่งเสียงไชโยโห่ร้องกันอย่างเสียงดัง ถึงแม้น้ำที่ไหลออกมาจะเป็นสีขุ่น แต่ก็สามารถกรองให้เป็นน้ำใสส่งเข้าเครื่องทำน้ำประปาและส่งไปตามหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนให้ชาวบ้านได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียง ไม่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอีกต่อไปแล้ง

 

 


นายชลิต  รองนายก อบจ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงมากที่สุดและจำเป็นต้องขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับชาวบ้านประกอบด้วยพื้นที่อำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งจะต้องขุดเจาะเพื่อหาแหล่งน้ำบาดาลให้กับชาวบ้านเกือบ 200 บ่อ ตอนนี้เจาะไปแล้วเกือบ 100 บ่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในหน้าแล้งที่มาเร็วก่อนกำหนด

 

 

 

คลิป

 
MOST POPULAR