ผวจ.กาญจนบุรี ประธานประชุม การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และมลพิษสิ่งแวดล้อม


21 มี.ค. 2562, 15:40

ผวจ.กาญจนบุรี ประธานประชุม การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และมลพิษสิ่งแวดล้อม
วันนี้ ( 21 มี.ค. 62 ) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางและร่วมการวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้กลไกประชารัฐในการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอข้อมูลของสภาพอากาศในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งได้เสนอให้มีการติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ใน 2 จุด คือ อำเภอท่ามะกา และช่วงอำเภอไทรโยค-ทองผาภูมิ จะได้ทราบสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เพื่อจะดำเนินการได้อย่างเหมาะสม  

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้ข้อมูลในด้านสถานประกอบการโรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ทำให้เกิดมลภาวะ ซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการตรวจสอบโรงงาน โดยผลการตรวจยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ด้านสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ก็ได้มีการตรวจสภาพรถและตรวจควันดำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้มีการรณรงค์ให้เกษตรกรงดการเผา ให้เปลี่ยนไปใช้วิธีไถกลบ ใช้สารอินทรีย์ย่อยสลาย พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการเผาทุกประเภท

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปพิจารณาแนวทาง มาตรการที่จะสามารถขอความร่วมมือหรือบังคับใช้ ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยว ให้กลับมามีสภาพอากาศที่ดีได้ และนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป