บริษัทไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน


21 มี.ค. 2562, 14:44

บริษัทไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
วันนี้ (21 มี.ค. 2562) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมบริษัทไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรมจำกัด ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายธัชชัย มั่นคงเจริญ ผู้อำนวยการโรงงานบริษัทไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรมจำกัด, พร้อมด้วย นายกนต์ธร ทุ่งสุกใส ผู้จัดการโรงงาน คณะผู้บริหารและพนักงานช่างบริษัทไทยเพิ่มพูน ร่วมให้การต้อนรับ นายจำเนียร ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี และคณะที่ได้เดินทางมามอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างซ่อมรถตัดอ้อยจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามโครงการยกระดับมาตรฐาน 7 ช่างฝีมือสายการผลิตน้ำตาล ของบริษัทไทยเพิ่มพูนจำกัดเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างซ่อมรถตัดอ้อย ในการนี้ได้มีการแนะนำคณะผู้บริหาร, ผู้จัดการ, พนักงานช่าง พนักงานโรงงาน พร้อมนำเสนอหลักการดำเนินงานอบรมพนักงานตามสายงานช่างต้ม, ช่างเคี่ยว, ช่างปั่น, ช่างเชื่อม, ช่างกลึง, ช่างซ่อมรถตัดอ้อย, และพนักงานขับรถตัดอ้อยที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อใช้เป็นคู่มือในการอบรมพนักงานในรุ่นต่อไป เกิดการยกระดับฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานสากลในโรงงานอุตสาหกรรม

จากนั้น นายจำเนียร ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบประกาศนียบัตร พร้อมเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับคณะผู้บริหารบริษัทไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรมจำกัด เพื่อนำไปพัฒนาทักษะด้านช่างของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ทางบริษัทไทยเพิ่มพูนได้เปิดบ้านให้ชมศูนย์เรียนรู้การขับรถตัดอ้อยเสมือนจริง ห้องวีอาร์ของฝ่ายอ้อย ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนาพนักงานขับรถตัดอ้อยให้มีความชำนาญและมีโอกาสได้สัมผัสวิธีการขับรถตัดอ้อยเสมือนจริงนอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนเรื่องการลดปัญหาการเผาอ้อยโดยหันมาใช้รถตัดอ้อยแทนในอนาคต

ในด้านของนายธัชชัย มั่นคงเจริญ ผู้อำนวยการโรงงานบริษัทไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรมจำกัด เปิดเผยว่า สำหรับโครงการยกระดับมาตรฐาน7 ช่างฝีมือของโรงงานเกิดขึ้นมาจากความคิดร่วมกันของคณะผู้บริหารว่าพนักงานในโรงงานที่ทำงานบางส่วนยังไม่มีทักษะเท่าที่ควร และถ้าหากคนที่มีทักษะอายุมากขึ้นและออกจากโรงงานไปความรู้ความสามารถต่างๆก็จะหายไปด้วย  ตนจึงต้องมาพัฒนาทักษะวิชาชีพในแต่ละสายงานให้เป็นรูปธรรมเห็นผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการตามหลักกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและนำมาจัดทำให้เป็นรูปเล่มเพื่อให้คนที่มาสมัครงานและเข้ามาทำงานใหม่สามารถเปิดดูทฤษฏีต่างๆได้      

ในส่วนของศูนย์เรียนรู้ทักษะการขับรถตัดอ้อยเกิดขึ้นจากกรณีที่ในอดีตทางโรงงานเกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการขับรถตัดอ้อยรวมถึงมีการแย่งชิงตัวกัน  ทางบริษัทจึงมีแนวคิดที่จะสร้างบุคลากรขึ้นมาเองเพื่อที่จะได้อยู่กับโรงงานอย่างถาวร   ประกอบกับปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาไร่อ้อยที่ก่อให้เกิดมลพิษและคาดว่าในอนาคตปัญหาการเผาอ้อยจะลดน้อยลง   เราจึงจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในการสร้างบุคลากรในการขับรถตัดอ้อยให้เพียงพอเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่จะส่งมาให้ยังโรงงานตรงตามเวลากำหนด จึงได้สร้างเครื่องฝึกหัดขับรถตัดอ้อยเสมือนจริงขึ้นถึงแม้จะมีราคาค่อนข้างสูงก็ตาม   โดยห้องเรียนดังกล่าวจะมีการจำลองให้พนักงานที่ไม่เคยขับรถตัดอ้อยเลยแล้วมีจิตใจรักก็มาทดลองขับตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถขับรถตัดอ้อยได้เลยทันทีโดยช่วงแรกจะมีพี่เลี้ยงคอยควบคุมดูแลเนื่องจากต้นทุน

สำหรับรถตัดอ้อยและเครื่องมือต่างๆมีราคาค่อนข้างสูงจึงจำเป็นมีการเข้มงวดพนักงานขับรถตัดอ้อนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ทางโรงงานกำหนดเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงเกิดความเชื่อมั่นกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูฏอ้อย นายธัชชัยกล่าวต่ออีกว่า สำหรับเครื่องดังกล่าวทางบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมหรือประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ทดลองขับได้ที่บริษัทโดยแจ้งมาล่วงหน้าเพื่อจะได้จัดทำเป็นครอส์  แต่ขอย้ำว่าอาจมีค่าใช้จ่ายบ้างบางส่วนในการเข้ามาใช้ห้องเรียนรู้ทดลองขับเนื่องจากต้นทุนในการผลิตเครื่องนี้มีต้นทุนสูงและผลิตมาจำเพาะพนักงานขับรถตัดอ้อยโดยตรง