"บิ๊กตู่" ตรวจเยี่ยมการสร้างสวนป่าเบญจกิติ หวังเป็นสวนสาธารณะเชื่อมสวนใหญ่ใจกลางเมือง


20 มี.ค. 2562, 10:14

"บิ๊กตู่"  ตรวจเยี่ยมการสร้างสวนป่าเบญจกิติ หวังเป็นสวนสาธารณะเชื่อมสวนใหญ่ใจกลางเมือง
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพื้นที่การยาสูบแห่งประเทศไทย บริเวณที่จะสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 โดยกล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ทุกคนร่วมมือกันปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสาธารณประโยชน์ ที่เชื่อมต่อกับสวนขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศและเป็นการสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน ซึ่งวันนี้รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะสร้างปอดให้ชาวกรุงเทพฯ และเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการรักป่า รักต้นไม้ เพราะสวนแห่งนี้เป็นสวนป่าที่มีไม้ยืนต้น ไม้มีค่าและไม้ประจำจังหวัดจำนวนมาก โดยให้คำแนะนำว่าควรเพิ่มไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อความสวยงามและมีสีสันที่ดึงดูดให้น่าสนใจ ประชาชนจะได้เข้าถึงและหวงแหนป่าต้นไม้มากขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม ฝากว่าทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การที่จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ผสมผสานกัน สิ่งใดที่ดีอยู่แล้วก็สานต่อ ส่วนสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงก็ต้องยึดหลักเหตุผลและประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจติดตามโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต บริเวณชานชาลา ชั้น 3 (ชานชาลารถไฟความเร็วสูง และรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน) ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ

 


ที่มา :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์