"จังหวัดกำแพงเพชร" จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รณรงค์โค้งสุดท้าย (Big day)


16 มี.ค. 2562, 12:18"จังหวัดกำแพงเพชร" จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รณรงค์โค้งสุดท้าย (Big day)

Loading...วันนี้ (16 มีนาคม 2562) ที่บริเวณลานตลาดประชารัฐ หน้าว่าที่การอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 600 คน จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รณรงค์โค้งสุดท้าย (Big day) โดยจะเดินรณรงค์ไปตามถนนราชดำเนิน ถนนเทศา กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ. ศ. 2562 และจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่จะถึงนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้ความสำคัญในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ จึงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งให้มากที่สุด โดยตั้งเป้าหมายการมาใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ร้อยละ 80 ดังนั้น จึงได้มอบนโยบายในการจัดกิจกรรมในวันนี้และได้ดำเนินการพร้อมกันในหลายๆจังหวัด เพื่อรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด โดยอิสระ ปราศจากการครอบงำ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ และเป็นการแสดงความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนทั่วไป นักเรียนนิสิต นักศึกษา และกลุ่มเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆ ในการรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และเพื่อเป็นการแสดงออกให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง ความรักความสามัคคี ที่คนไทยควรมีต่อกัน      / ขอบคุณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร ภาพข่าว


Loading...

Loading...
Loading...MOST POPULAR