ผู้ประกอบการค้าชายแดน บุกจี้กระทรวงพาณิชย์ ทบทวนมันสำปะหลังจาก เขมร-ลาว สร้างความเดือดร้อน!


22 ก.พ. 2562, 17:26ผู้ประกอบการค้าชายแดน บุกจี้กระทรวงพาณิชย์ ทบทวนมันสำปะหลังจาก เขมร-ลาว สร้างความเดือดร้อน!

Loading...เวลา 09.00 น. วันที่ 22 ก.พ. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่หน้าว่าการอำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี กลุ่มผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย กัมพูชา จ.จันทบุรี กว่า 20 คน นำโดยนายสมบัติ จึงตระกูล และ น.ส.กนกพร จึงตระกูล รวมกันถือป้ายระบุข้อความว่า “วิถีคนชายแดน ปิดจุดผ่อนปรนจะให้ผู้ค้ารายย่อยไปหากินที่ไหน” และ “มตินำเข้ามันเฉพาะด่าน หนุนนายทุนทอดทิ้งรายย่อย” รวมทั้งข้อความอื่น ๆ ซึ่งมีเนื้อหาขอความเป็นธรรมเรื่องการที่รัฐบาลจะให้มีการนำเข้ามันสำประหลังจากประเทศเพื่อนบ้านได้จังหวัดละ 1 – 2 ด่าน จากที่ให้นำเข้าได้เสรีทุกด่านชายแดน หลังจากกลุ่มผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย กัมพูชา จ.จันทบุรี ได้แสดงป้ายข้อความดังกล่าวให้ผู้สัญจรผ่านบริเวณด้านหน้าที่ว่าการ อ.สอยดาว ได้เห็นแล้ว จึงได้เข้าไปพบนายสมทรง นิลยอง นายอำเภอสอยดาวบนที่ว่าการ อ.สอยดาว ระบุว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่างระเบียบเตรียมให้ทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง สปป.ลาว และกัมพูชา ให้นำเข้ามันประหลังจากประเทศเพื่อนบ้านได้จังหวัดละ 1 – 2 ด่าน จากเดิมที่เคยเปิดให้นำเข้าได้เสรีทุกด่าน เพื่อนำมันประหลังมาแปรรูปส่งออกไปยังต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันผลผลิตพืชชนิดนี้ของไทยไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการป้องกันโรคใบด่างที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำเข้าไทย แต่เป็นเหตุผลที่ไม่สอดคล้องกับด่านตรวจพืช จ.จันทบุรี และสำนักงานเกษตร จ.จันทบุรี ที่ยืนยันว่าไม่เคยมีโรคนี้เกิดขึ้นใน จ.จันทบุรี หรือจากการนำเข้ามันสำประหลัง หลังจากบอกเดือดร้อนต่อนาย อ.สอยดาว แล้ว กลุ่มผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย กัมพูชา จ.จันทบุรี ได้ยื่นหนังสือที่มีเนื้อหาให้กระทรวงพาณิชย์ทบทวนเรื่องนี้ ผ่านนายอำเภอสอยดาวเพื่อดำเนินการต่อไป

 


Loading...

ต่อมาเวลา 11.00 น. กลุ่มผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย กัมพูชา จ.จันทบุรี ได้รวมตัวกันมายังศาลากลาง จ.จันทบุรี แสดงป้ายระบุความเดือดร้อนให้ผู้ผ่านไปมาได้เห็น ก่อนจะเข้าไปพบนายวิทูรัช ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี ภายในศาลากลาง จ.จันทบุรี โดยนายวิทูรัชได้เรียกให้กลุ่มผู้ประกอบการทั้งหมดเข้าไปยังห้องประชุมภายในศาลากลาง สอบถามปัญหาที่เกิดขึ้น ทราบว่า การรวมตัวครั้งนี้เป็นผลมาจากการเตรียมการของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะให้นำเข้ามันประหลังได้เฉพาะด่านในแต่ละจังหวัดตลอดแนวไทยแดนไทย กัมพูชา และ สปป. ลาว โดย จ.จันทบุรี จากเดิมสามารถรับซื้อมันสำประหลังของกัมพูชาเข้ามาได้ทุกช่องผ่านแดน ทั้งจุดผ่านแดนถาวรทั้ง 2 แห่งใน อ.โป่งน้ำร้อน และจุดผ่อนปรนอีก 2 แห่งใน อ.สอยดาว แต่อีกไม่นานจากนี้ไปจะสามารถนำเข้ามันสำประหลังได้เฉพาะเพียงด่านถาวรไทย กัมพูชา หมู่บ้านผักกาด หมู่ 4 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน เพียง 1 ด่อนเท่านั้น ซึ่งผู้ประกอบการค้าชายแดนไม่สามารถทำตามได้ และต้องการให้เปิดนำเข้าได้เสรีเหมือนเดิม เนื่องจากทางการกัมพูชาอนุญาตให้รถบรรทุกพืชไทยที่เข้าไปบรรทุกพืชไร่กัมพูชา เข้าไปได้ไม่เกิน 30 กม.จากแนวชายแดนไทย กัมพูชาเท่านั้น รวมทั้งปริมาณสำประหลังที่มีมากสุดในกระกัมพูชาอยู่ใน จ.พระตะบอง จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับ อ.สอยดาว การให้ผู้ประกอบการค้ารับซื้อมันสำประหลังจาก จ.พระตะบอง แล้วบรรทุกไปออกยังจุดผ่านแดนถาวรไทย กัมพูชา หมู่บ้านผักกาด ใน อ.โป่งน้ำร้อน ไม่เพียงมีระยะทางนับร้อย กม. รวมผู้ประกอบการค้าชายแดนไทยยังต้องชำระภาษีค่าสินค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ชำระเพียงแค่ใน จ.พระตะบอง เนื่องในประเทศกัมพูชาเรียกเก็บภาษีสินค้าที่รถบรรทุกสินค้าวิ่งผ่าน ทุกจังหวัดของกัมพูชา และจุดผ่านแดนถาวรไทย กัมพูชา บ้านผักกาดก็มีพื้นที่ติดกับ จ.ไพลิน รวมทั้งบางช่วงของเส้นทางที่บรรทุกมันสำประหลังมาออกยังจุดผ่านแดนถาวรฯ หมู่บ้านผักกาด ยังเป็นอันตรายตามสภาพถนนในประเทศกัมพูชาอีกด้วย ไม่นับปัญหาต้นทุนในการรับซื้อที่สูงขึ้น ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีอาชีพรับจ้างบรรทุกพืชไร่จากประเทศเพื่อนบ้านเข้าไทย ปัญหาความซบเซาของการค้าชายแดนที่จะตามมาและปัญหาอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่อย่างต่อเนื่อง

 

ภายหลังการเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ทบทวนเรื่องนี้ กลุ่มผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย กัมพูชา จ.จันทบุรี ได้ยื่นหนังสือผ่าน ผวจ.ไปยังกระทรวงพาณิชย์ โดย ผวจ.ระบุว่า จะส่งเรื่องนี้ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาต่อไป

 

 คำที่เกี่ยวข้อง : #ผู้ประกอบการค้าชายแดน   #ไทย   #ลาว  


Loading...
Loading...MOST POPULAR