บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยเมืองกรุงเก่า จัดวัน RVP รักความปลอดภัยทางถนน


22 ก.พ. 2562, 17:13บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยเมืองกรุงเก่า จัดวัน RVP รักความปลอดภัยทางถนน

Loading...วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ บริษัท บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประภัยจากรถ จก. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นาย วิระพัฒน์ อ่อนสุระทุม หัวหน้ากลุ่มวานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน วัน RVP รักความปลอดภัยทางถนน โดยมี นาย ธนพล ตะเพียนทอง ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้งครองผู้ประสบภัยจากรถ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน  ทั้งนี้ยังมีการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับมูลนิธิกู้ภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 


Loading...

ภายในงานได้มีมูลนิธิกู้ภัย บริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยตลอดทั้งวันจะ มีกิจกรรมตรวจสภาพรถ บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถฟรี และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ในราคาพิเศษ 39 บาท โดยได้รับความอนุเคราะห์ เป็นอย่างดีจากร้าน นวนครยานยนต์ และมีการแจกหมวกนิรภัยมอบให้กับเจ้าของรถยนต์ที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัยปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์และมี พ.ร.บ.และต่อภาษีถูกต้อง

 

 

บริษัทกลางคุ้งครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้กำหนดนโยบายองค์กร ในการดำเนินการรณรงค์ป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้ดำเนินการตระหนักในเรื่องสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้นในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับ มีความตะหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนนและขยายออกไปสู่สังคม ภายใต้กิจกรรม “ บริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ” โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในทุกสาขาของบริษัทกลางฯทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเพื่อ รับรู้ สร้างความตะหนักในเรื่องใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยร่วมกับสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยต่อไป

 

 

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR