ผวจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์แปลงที่ สฎ 96 ต.บางกุ้ง


22 ก.พ. 2562, 15:43ผวจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์แปลงที่ สฎ 96 ต.บางกุ้ง

Loading...เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 ก.ย. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ดร.นพ.พิทักษ์พล บุญยมาลิก (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11) นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบ ที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์แปลงที่ สฎ  96 ต.บางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จากนาย จงภัก ใจดี ธนารักษ์พื้นที่ สุราษฎร์ธานี จำนวน 53 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา เพื่อใช้ก่อสร้างโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ หรือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 

ผวจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีสภาพแออัดและขับแคบ พื้นที่เดิมไม่เพียงพอกับการต้อนรับประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีเป็นจำนวนมาก จังหวัดจึงร่วมกับสาธารณสุขพิจารณาหาพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลเพิ่ม ซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมทางหลวงคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์เพื่อมอบต่อให้ใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาล ลดความแออัดของประชาชน เพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

สำหรับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 800 เตียง และได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับผิดชอบในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เพื่อเปิดให้บริการตั้งแต่ระดับประถมภูมิถึงระดับตติยภูมิ ปัจจุบันจำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 2,000-4,000 คน และให้บริการผู้ป่วยในเฉลี่ยเกินวันละ 800 คน แต่เนื่องจากที่ตั้งของโรงพยาบาลในปัจจุบันเนื้อที่ประมาณ 68 ไร่ ได้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยิ่งไม่มีพื้นที่ที่จะขยายโรงพยาบาลได้อีกประกอบกับโครงสร้างอาคารเดิมสามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยนอกได้เพียงวันละ 1000 คนอัตราครองเตียงมากกว่า 100% จึงทำให้เกิดความแออัดทั้งผู้ป่วยและญาติรวมถึงโครงสร้างอาคารผู้ป่วยในสามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้เพียง 500 เตียงเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลได้แก้ไขปัญหาโดยการเสริมเตียงผู้ป่วยตามระเบียง หน้าห้องน้ำ หน้าลิฟท์ ทำให้เกิดความแออัดขาดมาตรฐาน เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้จัดทำโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ พร้อมผลักดันโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับภาคใต้ตอนบน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด 20 ปี ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ และสังคมที่น่าอยู่ เตรียมการพัฒนาและขยายการบริการ เพิ่มศักยภาพในการรักษา พยาบาล ลดปัญหาความแออัดของพื้นที่เดิม และลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ ช่วยสร้างความเท่าเทียมและเสมอภาคทางสังคม ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการมาใช้บริการทางการแพทย์

 


Loading...

Loading...
Loading...MOST POPULAR