วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดงาน “อาชีวปริทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2562


22 ก.พ. 2562, 15:11วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดงาน “อาชีวปริทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2562

Loading...เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นายวิชิต วิเชียร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ พร้อมด้วย นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดงาน “อาชีวปริทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดเชิงระบบ ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ตลอดหลักสูตร เพื่อผลิตชิ้นงาน โครงงานโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี มีความภูมิใจในวิชาชีพ นำสู่การพัฒนาตนเองสู่อาชีพในอนาคต

การดำเนินงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยผลงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 222 ชิ้นงาน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จำนวน 149 ชิ้นงาน รวมทั้งหมด 365 ชิ้นงาน กำหนดจัดงานเป็นเวลา 2 วัน โดยมีกิจกรรม การประกวดผลงานโครงการวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา การเสนอผลงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ จัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ การแนะแนวอาชีพ และศึกษาต่อแก่นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีนักเรียนประมาณ 500 คน ร่วมกิจกรรม มีการแสดงบนเวทีของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาต่างๆ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ

 

 

ด้านนายวิชิต กล่าวว่า การเรียนทั้งสายวิชาชีพและสายสามัญก็ดีเหมือนกัน แต่เด็กที่เรียนสายอาชีพเมื่อจบ ปวส. ก็มีการรับรองและสามารถประกอบอาชีพได้เลย หากมีกำลังที่จะเรียนต่อก็สามารถต่อ ปวส. เพื่อเพิ่มระดับเงินเดือนและความสามารถได้อีกระดับหนึ่ง และหากมีกำลังเรียนต่ออีก 2 ปีก่อนจะได้รับปริญญาเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันสายอาชีวะก็สามารถที่จะต่อไปได้ถึงปริญญาโทและปริญญาเอกเช่นเดียวกับสายสามัญ จึงอยากจะเรียนกับผู้ปกครองที่ยึดติดว่าลูกเรียนแล้วจะต้องได้รับปริญญา ถึงสายอาชีวะก็สามารถจบปริญญาได้เช่นกัน

ซึ่งในปัจจุบันสายอาชีวะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ไปสอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ จึงอยากจะเรียนกับผู้ปกครองว่าหากลูกเข้ามาเรียนสายอาชีวะแล้วจะมีงานทำอย่างแน่นอน อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่สูง จึงอยากเสนอให้นักเรียนที่กำลังจะจบชั้น ม.3 หรือ ม.6 ลองหาทางเลือกในสายอาชีวะ ทั้งที่สังกัดในภาครัฐและเอกชน ซึ่งในขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่ โดยในขณะนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีวิทยาลัยอาชีวะถึง 12 แห่ง ซึ่งมีความหลากหลายสายอาชีพให้เด็กได้เลือกมากขึ้น โดยเฉพาะวิทยาลัยสารพัดช่างได้หลักสูตรระยะสั้น ซึ่งประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าไปเรียนเพื่อประกอบอาชีพได้

นางสาวมินตรา นาแข็ง อดีตนักศึกษาแฟชั่นดีไซน์ เอกเสื้อผ้าและเครื่องแต่กาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โดยคนทั่วไปจะรู้จักวิชาเรียนที่วิทยาลัยอาชีวสุราษฎร์ธานีจากการเดินแฟชั่นโชว์ มีน้องๆ ที่สนใจเข้ามาเรียน และมีการเสริมสวยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนวิชานี้ด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีเด็กสนใจเข้าเรียนกันเพิ่มขึ้น ซึ่งราว 90% จะมีงานทำอย่างแน่นอน สามารถเปิดร้านเป็นของตัวเองหรือรับงานฟรีแลนซ์ ซึ่งสามารถประกอบธุรกิจทางออนไลน์ได้อีกด้วย หรือลูกค้าบอกกันปากต่อปาก

จึงอยากจะเชิญชวนน้องๆ ที่มีความสนใจอยากเป็นดีไซเนอร์ เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยอาชีวสุราษฎร์ธานี เพราะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง ไม่ว่าจะเป็นสาขาใด อีกทั้งยังสามารถเรียนไปทำงานไปได้ด้วย

 

 

 


Loading...

Loading...
Loading...MOST POPULAR