กกต.กาญจน์ ดึงนิสิตนักศึกษา ช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


21 ก.พ. 2562, 14:31กกต.กาญจน์ ดึงนิสิตนักศึกษา ช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Loading...วันนี้ (21 ก.พ. 62) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายสมยศ บุญทาน รอง ผอ.สำนักงาน กกต. จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา กกต.จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการ ให้ความรู้แก่ ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในภารกิจการรณรงค์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ในสถานศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำนักศึกษา 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนในวันที่ (22 ก.พ.) กกต.จังหวัดกาญจนบุรี จะไปทำกิจกรรมดังกล่าวที่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (New Voter) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ นิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ มีสิทธิเลือกตั้ง (New Voter) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพในการเลือกตั้ง

 

 


Loading...

 

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR