กกต.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ "พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย"


19 ก.พ. 2562, 11:56กกต.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ "พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย"

Loading...เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ที่โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางศตพร สุวรรณประดบ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่ออบรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก่ รด.จิตอาสา ทั้งนี้เนื่องจากการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้ มีความสำคัญและมีขั้นตอน กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไปหลายประการ

 

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องเผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครือข่ายสื่อบุคคล ซึ่งเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (รด.จิตอาสา) ในการทำหน้าที่การสร้างการรับรู้ และเผยแพร่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจน เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกเสียงได้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานคณะกรรมการ จึงทำโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย แก่ รด.จิตอาสา โดยในวันนี้มีนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วม จำนวน 400 คน จากโรงเรียนใน 19 อำเภอ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 14 คน ตัวแทนฝ่ายทหาร 19 คน ผบ.ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ที่สนใจอื่นรวม จำนวน 450 คน

 


Loading...

Loading...
Loading...MOST POPULAR