"ราชภัฏสุรินทร์" รับมอบอุปกรณ์การฝึกสำหรับการช่วยชีวิตและจัดโครงการ “อบรมครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน”


16 ก.พ. 2562, 13:35"ราชภัฏสุรินทร์" รับมอบอุปกรณ์การฝึกสำหรับการช่วยชีวิตและจัดโครงการ “อบรมครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน”

Loading...วันที่ 16 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ พล.ต.ต.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ประธานมูลนิธิสอนช่วยชีวิตและที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา คุณพันธ์ภิรมย์ ใบหยก ผู้แทนจากบริษัทในเครือใบหยกกรุ๊ป ในโอกาสร่วมกันจัดงานแถลงข่าวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับมอบอุปกรณ์การฝึกสำหรับการช่วยชีวิตครบชุด เพื่อใช้การฝึกเสริมทักษะการใช้เครื่องช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกับแถลงข่าว แก่สื่อมวลชน สำหรับโครงการดังกล่าวLoading...

โดยได้รับการสนับสนุนหุ่นฝึกกระตุ้นหัวใจและผายปอด และอุปกรณ์การสอน จำนวน 70 ตัว ซึ่งทำจากยางพาราและผลิตในประเทศไทย โดยบริษัท Laytex จำกัด และเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ เออีดี (Automated External Defibrillator: AED) สำหรับการสอน จำนวน 20 เครื่อง โดยบริษัทในเครือใบหยกกรุ๊ป ซึ่งผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำหรับอุปกรณ์การจัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้มีมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ่นฝึกกระตุ้นหัวใจและผายปอดผู้ใหญ่ จำนวน 30 ตัว หุ่นฝึกกระตุ้นหัวใจและผายปอดเด็ก จำนวน 20 ตัว หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพเด็กแรกเกิด (ทารก) จำนวน 20 ตัว อุปกรณ์การฝึกช่วยเหลือผู้มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันทางเดินหายใจ จำนวน 20 ชุด เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) จำนวน 20 เครื่อง


พร้อมทั้งเปิดการฝึก “อบรมครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน Basic Life Support for Non Health Care Instructor Course” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในสังคม ให้มีความรู้และทักษะการพยาบาลเบื้องต้น เน้นการช่วยพื้นคืนชีพระดับขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 250 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ระดับ Provider และนักศึกษา จากหลักสูตรฯ ที่เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย ภาควิชา

วท.บ. สาธารณาสุขศาสตร์ วท.บ. การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ พท.บ. การแพทย์แผนไทย คบ. พลศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา นอกจากนั้น จะขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ต่อไป จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


Loading...
Loading...MOST POPULAR