จ.กาญจน์ จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานคุณภาพด้าน IT ในยุค 4.0


13 ก.พ. 2562, 13:39จ.กาญจน์ จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานคุณภาพด้าน IT ในยุค 4.0

Loading...วันนี้ (13 ก.พ. 2562) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่บริเวณศาลา 60 พรรษามหาราช ถนนริมน้ำเขื่อนหน้าเมืองกาญจนบุรี นายจิรเกียรติ ภูมสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางไปเปิดกิจกรรมนัดพบแรงงานคุณภาพด้าน IT ในยุค 4.0 โดยทางสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดขึ้น โดยการนำห้างร้าน บริษัทที่มีคุณภาพจากกว่า 30 แห่ง ไปเปิดให้กับผู้สนใจที่จะเข้าร่วมทำงานได้พบกันโดยตรงกับสายอาชีพงานของแต่ละท่านที่สนใจในครั้งนี้พร้อมมีการสัมภาษณ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างโดยตรง

สำหรับโครงการพัฒนาจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน งานประกันสัมคมมุ้งให้ผลสัมฤทธิ์ กระทรวงแรงงานจึงได้ดำเนินการในการส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแรงงาน ทั้งในระบบให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ มีอาชีพอย่างยั่งยืน ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน นัดพบตลาดงานคนคุณภาพด้าน IT กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานให้มีความพร้อมตรงกับความต้องการของตลอดแรงงาน ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงภารกิจกรมการจัดหางาน ข่าวสารด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และได้รับการแนะแนวอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของตลอดแรงงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริม ให้เกิดการจ้างงานและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

นอกจากการเปิดนัดพบตลาดงานคนคุณภาพในครั้งนี้ ยังมีวิทยากรเชี่ยวชาญ 2 ท่านมาเป็นผู้บรรยายให้กับผู้เข้าร่วมในงานนี้ได้ทราบถึงยุค 4.0 นี้โลกมีความต้องการงานในด้านใด ผู้บรรยายประกอบด้วย นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “โลกอาชีพ โลกการศึกษา ยุค Thailand 4.0” ส่วน นางสาวณัชชา หลำแสงกุล สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้บรรยายาในหัวข้อ “แนวทางการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ”

นอกจากการนัดพบตลาดงานคุณภาพแล้ว ยังมีการสาธิต และฝึกสอนอาชีพอิสระ จำนวน 18 อาชีพ มาเปิดสอนอาชีพแก่ผู้สนใจในงานนี้ รวมถึงการนำสินค้าโอทอป บริการด้านให้คำปรึกษาด้านกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านการวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและเลือกอาชีพ ฯลฯ

 

 


Loading...

 

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR