ที่ประชุม กกต.มีมติให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ยุบพรรคไทยรักษาชาติ กรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี


12 ก.พ. 2562, 16:44ที่ประชุม กกต.มีมติให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ยุบพรรคไทยรักษาชาติ กรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

Loading...การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันนี้ มีการพิจารณาคำร้องให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ จากกรณีเสนอรายชื่อแดนดิเดตนายกรัฐมนตรี ขัดรัฐธรรมนูญ โดยมีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ เนื่องจากเข้าข่าย ผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 (2) กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี้เมื่อ กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ จะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระทำใดไว้เป็นการชั่วคราวตามคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง หรืออัยการสูงสุดแล้วแต่กรณี ก็ได้


Loading...

อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองใดแล้ว ห้ามมิให้มีการใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคซ้ำกับพรรคที่ถูกยุบ และห้ามอดีตคณะกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้ ตามกำหนด 10 ปี   คำที่เกี่ยวข้อง : #กกต.  


Loading...
Loading...MOST POPULAR