ฉก.ทพ.32 จับมือกับชุดเสือไฟ จัดอบรมกำลังพล เตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการไฟป่าและหมอกควัน


12 ก.พ. 2562, 16:33

ฉก.ทพ.32 จับมือกับชุดเสือไฟ จัดอบรมกำลังพล เตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการไฟป่าและหมอกควัน
12 ก.พ. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า พันเอกรัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง ตรวจความพร้อมชุดปฏิบัติการไฟป่าและหมอกควัน และจัดอบรมกำลังพลอาสาสมัครทหารพราน 6 ชุดปฏิบัติการ ให้มีทักษะและความเข้าใจการควบคุมไฟป่า โดยมีนายศุภวัฒน์ มะทะ หัวหน้าหน่วยสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า หรือชุดเสือไฟ ได้ร่วมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติจริง ณ บริเวณสนามฝึกกองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง อ.ปัว จ.น่าน     

ซึ่งการอบรมให้ความรู้ ชุดเสือไฟได้จำลองสถานการณ์เพื่อสาธิตการสอนและสร้างความเข้าใจถึงรูปแบบลักษณะของไฟป่า การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการดับไฟป่าที่ถูกต้อง และเทคนิคการเข้าดับไฟป่า การตรวจสอบหลังภารกิจดับไฟป่า และที่สำคัญคือการต้องช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันของทีมชุดที่เข้าไปร่วมในภารกิจ ต้องสามารถกลับออกมาจากพื้นที่ไฟป่าได้อย่างปลอดภัยด้วย

พันเอกรัตนะ กล่าวว่า การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาสาสมัครทหารพรานที่จะเข้าไปควบคุมไฟป่า เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจและเทคนิคในการดับไฟป่า ซึ่งหากไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอ ก็อาจทำให้ติดอยู่ในไฟป่า สำลักควันไฟ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยจัดอบรมให้กำลังพล 6 ชุดปฏิบัติการ เพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ปฏิบัติการใน 4 อำเภอชายแดน ได้แก่ อำเภอสองแคว อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อำเภอบ่อเกลือ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงไฟป่าและหมอกควัน และต้องมีมาตรการคุมเข้ม โดยนอกจากการทำภารกิจดับไฟป่าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ แล้ว ยังต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายในช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดและเห็นถึงโทษภัยของไฟป่าด้วย