พม.จ.สิงห์บุรี จัดประชุมชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ


12 ก.พ. 2562, 15:16

พม.จ.สิงห์บุรี จัดประชุมชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ
วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นาย ชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 /2562 พร้อมด้วย นางจตุพร โรจนพานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี และประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการและสมาชิกของชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี ได้พบและรับทราบนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนงานภาคเอกชนและงานด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งให้แนวคิดในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อสมาชิกและการร่วมกันทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ณ ห้องประชุมสมาคมศูนย์ประสานงานภาคเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี

 


คำที่เกี่ยวข้อง : #ชมรมคลังปัญญา