ผบ.นพค.15 ร่วมส่งมอบบ้าน แก่นักเรียนหญิง ม.4 ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านใหม่ให้กับครอบครัว


12 ก.พ. 2562, 14:59

ผบ.นพค.15 ร่วมส่งมอบบ้าน แก่นักเรียนหญิง ม.4 ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านใหม่ให้กับครอบครัว
วันที่ 12 ก.พ. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า พันเอก อนุมาศ พินิจชอบ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอห้วยคต และกำลังพลของหน่วยฯ ร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านใหม่ให้กับครอบครัว น.ส.ศศิมา กันณาลักษ์ อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 3 บ้านกุกจะเลิศ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นครอบครัวของชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงและเป็นผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล โดยเป็นนักเรียนทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งให้ทุนการศึกษาไปจนถึงชั้นอุดมศึกษา เป็น 1 ใน 2 นักเรียนทุนที่ได้รับทุนการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้การมอบบ้านดังกล่าว เพื่อพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ซึ่งทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 ได้ให้การสนับสนุนกำลังพลของหน่วยพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ในการบูรณาการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ในรูปแบบประชารัฐ ในการจัดหาทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ และร่วมแรงในการดำเนินการซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าวให้เป็นบ้านหลังใหม่ ซึ่งเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรมแทบอาศัยไม่ได้และไม่มีไฟฟ้าใช้ (หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมู่บ้าน มีประมาณ 30 หลังคาเรือน) โดยได้ติดตั้งแผงโซล่าเซล และระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้ด้วย

 ในการนี้ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 ได้มอบน้ำดื่มสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค และรับทราบปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรที่เกิดขึ้น เพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ พลเอก ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของเรา โดยมี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในพื้นที่อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ร่วมส่งมอบบ้าน และเป็นสักขีพยาน โดย น.ส.ศศิมา กันณาลักษ์ นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี และครอบครัว ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยตนจะตอบแทนด้วยการเป็นคนดี ขยันหมั่นเพียร ช่วยเหลือสังคม และจะตั้งใจเรียนให้จบถึงขั้นอุดมศึกษา ตามที่ได้รับทุนเฉลิมราชกุมารี ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

 
คำที่เกี่ยวข้อง : ##อุทัยธานี   ##นพค15