จนท. กว่า 200 นาย เข้ารื้อถอน "ต้นปาล์มน้ำมัน" ของผู้บุกรุกปลูกในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ


12 ก.พ. 2562, 14:01

จนท. กว่า 200 นาย เข้ารื้อถอน "ต้นปาล์มน้ำมัน" ของผู้บุกรุกปลูกในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ก.พ. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายสุชาติ ทับเคลียว ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกรมป่าไม้ ชุดเฉพาะกิจปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้ภาคใต้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.45 ฝ่ายปกครอง อ.ท่าชนะ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าชนะ กว่า 200 นาย ทำลายรื้อถอนต้นปาล์มน้ำมัน ของผู้บุกรุกไปปลูกในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ ในพื้นที่บ้านห้วยเคี่ยม หมู่ 22 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จำนวน 7 แปลง เนื้อที่รวม 241 ไร่

 

 

นายสุชาติ กล่าวว่า การเข้ายึดทำลายรื้อถอนผลอาสินครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 หลังได้มีประกาศในพื้นที่เป็นเวลา 60 วัน แต่ไม่มีผู้ใดขออุทธรณ์ จึงต้องดำเนินการรื้อถอนทำลาย โดยในพื้นที่ถูกบุกรุกป่าท่าชนะ ทั้ง 7 แปลงมีต้นปาล์มน้ำมันทั้งหมด 3,010 ต้น จากเนื้อที่ทั้งหมดที่ตรวจยึด 241 ไร่

ซึ่งในการเข้าตรวจยึดรื้อถอนในครั้งนี้พบว่าผู้บุกรุกน่าจะเป็นกลุ่มนายทุน ที่มาจ้างวานให้ชาวบ้านปลูกปาล์มน้ำมัน โดยผู้บุกรุกจะใช้วิธีการปลูกปาล์มน้ำมันแซมไปในป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ ซึ่งจะไม่มีการล้มไม้ใหญ่หรือใช้เครื่องจักรกล เพื่อหลบหลีกการตรวจพบของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เห็นต้นปาล์ม ต้องใช้วิธีเดินเท้าจึงพบว่ามีการบุกรุกจำนวนกว่า 200 ไร่ ซึ่งแต่ละแปลงจะไม่มีการปลูกริมถนน และเมื่อปาล์มน้ำมันมีอายุมากขึ้นจะเริ่มแผ่วถางตามแนวของต้นปาล์มก่อนที่จะทำให้ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ยืนต้นตายไปเอง แต่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบเสียก่อนจึงทำให้ป่าสงวนแห่งชาติไม่ถูกทำลายเสียหายมากเกินไป