หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 จัดอบรมให้ความรู้และช่วยเหลือประชาชน


12 ก.พ. 2562, 12:08

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 จัดอบรมให้ความรู้และช่วยเหลือประชาชน
 

 

วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่อาคารยินดี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 ต.ท่าขนุน   อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พันเอกปรีติ กุมภิรัตน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมไฟป่าและการทำแนวกันไฟให้กับกำลังพลของหน่วย โดยมีตัวแทนส่วนราชการและประชาชนจากตำบลต่างๆพื้นที่ อ.ทองผาภูมิจำนวน 110 คน เข้าร่วมกิจกรรม

 

 เพื่อให้กำลังพลและราษฎรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องไฟป่า สร้างจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลายจากไฟป่า โดยมีวิทยากรจากสถานีควบคุมไฟป่าไทรโยค สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาให้ความรู้เรื่องไฟป่า ,สภาวะฝุ่นควันในปัจจุบัน,กระบวนการปฎิบัติการควบคุมไฟป่าและการสาธิตการฝึกปฎิบัติจริงในการดับไฟป่าอย่างถูกวิธี และการสร้างแนวกันไฟ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกให้รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนสนับสนุนในการดับไฟป่าหรือแจ้งเหตุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดับไฟป่าอย่างทันท่วงที