นายกรัฐมนตรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ร่วมทำให้สังคมสงบเรียบร้อย


12 ก.พ. 2562, 11:55

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ร่วมทำให้สังคมสงบเรียบร้อย
ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาประจำปี 2562 ซึ่งงานในปีนี้จะจัดขึ้นทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมชมการฟ้อนรำ นกโต ซึ่งเป็นสัตว์หิมพานต์ ที่มีหัวเป็นกวาง ตัวเป็นสิงโต ตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ ที่นิยมฟ้อนรำในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พุทธมณฑล ทั้งที่พุทธมณล จังหวัดนครปฐม และวัดในประเทศ รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศ เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัด ทำบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยนายกรัฐมนตรี ได้ชมนิทรรศการพิธีรับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 

นายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยกับเด็กๆ ซึ่งเป็นตัวแทนที่มาร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมและชื่นชมว่าการทำบุญเป็นเรื่องที่ดีที่ทำตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งการทำบุญคือการทำให้สังคมสงบเรียบร้อยพร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ใช้เงินส่วนตัวบริจาคเงินเพื่อการศึกษาด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง : #นายกรัฐมนตรี