แถลงการณ์สำนักพระราชวัง "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" เสด็จประทับ รพ.รามาฯ


5 ก.พ. 2562, 10:10

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" เสด็จประทับ รพ.รามาฯสำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

            ตามที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระอาการพระเนตรมัวลงทั้งสองข้างร่วมกับพระอาการพระปฤษฎางค์ (หลัง) คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจเบื้องต้นแล้วมีความเห็นว่า ควรจะได้ถวายการตรวจพิเศษเพิ่มเติ่มโดยละเอียด เพื่อจะได้ถวายการรักษาที่เหมาะสมต่อไป จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่ง

        

            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                สำนักพระราชวัง

                                                              4 กุมภาพันธ์ 2562คำที่เกี่ยวข้อง : #แถลงการณ์สำนักพระราชวัง