สุดยอด! คนไทยสามารถหยุดมะเร็งที่ติด 1 ใน 10 การตายของคนทั้งโลกด้วยเวลาครึ่งชั่วโมง!


4 ก.พ. 2562, 12:14

สุดยอด! คนไทยสามารถหยุดมะเร็งที่ติด 1 ใน 10 การตายของคนทั้งโลกด้วยเวลาครึ่งชั่วโมง!
ผู้สื่อข่าว ONB News รายงานว่าที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ สาขาสื่อสารมวลชน  พร้อมด้วยสื่อมวลชนทุกสาขาในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง พะเยา ลำพูน แพร่ น่าน สุโขทัย  อุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก เดินทางศึกษาดูงานตามแผนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์และสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพภาคที่3และได้เข้าชมและศึกษาการคัดกรองและรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 1ใน10 ของโลก และ 1ใน5 ของประเทศไทย

 

 

 

 

 โดยสาเหตุมาจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ร่างกายอ้วนเกินสัดส่วน ที่สำคัญคืออายุมาก ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองเป็นมะเร็งส่วนลำไส้ใหญ่ เพราะไม่แสดงอาการเจ็บปวดหรือผิดปกติใดๆ กระทั่งปล่อยให้อายุมากขึ้นจึงไปตรวจและพบว่าเป็นมะเร็งซึ่งเป็นช่วงระยะสุดท้ายและเป็นการยากที่จะรักษาให้หายเป็นปกติและต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ฉะนั้นไม่ว่าหญิงหรือชายเมื่ออายุ 50ปีขึ้นไปควรไปรับการตรวจและคัดกรองในการตรวจเลือดในอุจจาระ และส่องกล้องเพื่อค้นหาติ่งหรือต่อมเนื้อร้ายอันเป็นสาเหตุโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งปัจจุบันสามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยใช้เวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้นและไม่มีอาการเจ็บปวดตามที่หลายคนกังวลแต่อย่างใด 

 

 


โดยทางโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักอุตรดิตถ์ มีความพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย การประมวลผล มีความแม่นยำสูง รวมทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาล ซึ่งจัดเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงต้นแบบระดับประเทศและทั่วโลก โดยเน้นให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและยากจนได้เข้าถึงซึ่งการบริการอย่างทั่วถึงและสามารถใช้สิทธิบัตร 30บาท สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั่วไป

 
MOST POPULAR