นายกรัฐมนตรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ใช้ระบบ E- Meeting ครั้งแรก พร้อมย้ำหัวหน้าส่วนราชการระมัดระวังเรื่องของการวางตัวในช่วงนี้


18 ม.ค. 2562, 14:01

นายกรัฐมนตรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ใช้ระบบ E- Meeting ครั้งแรก พร้อมย้ำหัวหน้าส่วนราชการระมัดระวังเรื่องของการวางตัวในช่วงนี้
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งแรก ในปี 2562 ที่กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อนเข้าร่วมการประชุม นายกรัฐมนตรีได้ชมนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและการจัดแสดงห้องทำงาน อุปกรณ์การเรียนการสอนหนังสือสมัยเก่า

จากนั้นนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า มอบแจกันดอกไม้ อวยพรเนื่องในวันปีใหม่นายกรัฐมนตรี ขณะที่นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบภาพนูนสูงรูปม้า ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนวิทยาลัยในวัง
นายกรัฐมนตรี ขอบคุณสำหรับคำอวยพรปีใหม่และขอให้พรนั้นกลับไปยังทุกคน พร้อมกันนี้ในที่ประชุม ได้แนะนำปลัดกระทรวงคนใหม่ ที่เข้ามารับตำแหน่ง อาทิ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นต้น พร้อมกล่าวเริ่มการประชุม ว่า ขอหัวหน้าส่วนราชการระมัดระวังการทำงานและเรื่องส่วนตัวให้มากที่สุดในช่วงเวลานี้ และการประชุมครั้งนี้ จะใช้ระบบ E- Meeting (อี- มิตติ่ง) คือเอกสารทั้งหมดจะอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นครั้งแรก 


ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 4 ปี ให้ความสำคัญกับการประชุมส่วนราชการ จึงอยากให้ทุกคนนำสิ่งที่ประชุม ไปหาวิธีการให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุดและนำปัญหา ข้อสงสัย หรือความต้องการของประชาชน เป็นตัวกำหนด เพราะได้ตั้งเป้าหมายแล้วว่า จะทำงานเพื่อประชาชนและประชาชนเป็นศูนย์กลาง และปรับบริบท ให้สอดคล้องกับโลกในปัจจุบัน ซึ่งเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีและดิจิทัล รวมทั้งติดตามในส่วนที่ยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ต้องหาแนวทางให้มีการเข้าถึงให้ได้ เพราะต้องทำงานกับคนไทยในหลายระดับช่วยกัน ทั้งที่พัฒนาได้มากและพัฒนาได้ระดับปานกลาง หรือพัฒนาได้น้อย โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยคำที่เกี่ยวข้อง : #นายกเทศมนตรี