"โรงเรียนวัดระนาม" จ.สิงห์บุรี ฝึกนักเรียนเป็นมัคคุเทศก์น้อยอายุแค่ 11 ขวบ พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว


15 ม.ค. 2562, 08:07

"โรงเรียนวัดระนาม" จ.สิงห์บุรี ฝึกนักเรียนเป็นมัคคุเทศก์น้อยอายุแค่ 11 ขวบ พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า ที่โรงเรียนวัดระนาม หมู่ที่ 6 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มีเด็กที่ถูกฝึกเป็นมัคคุเทศก์น้อย สามารถพูดภาษาอังกฤษให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของวัดไทร ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ได้อย่างคล่องแคล่ว จึงเดินทางไปตรวจสอบที่โรงเรียนวัดระนาม พบ อาจารย์จุฑาทิพย์ มงคล ผอ.โรงเรียนวัดระนาม ได้เล่าว่า โรงเรียนวัดระนามเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึง มัธยมต้น มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 85 คน มีครูและบุคลากรทั้งหมดจำนวน 11 คน สำหรับโครงการอาสามัคคุเทศก์น้อยท่องเที่ยววัดไทรนั้น เป็นโครงการหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กโรงเรียนวัดระนามเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการให้เด็กได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า และทำให้เด็กเกิดการรักและหวงแหนถิ่นฐานของตัวเอง ทางโรงเรียนวัดระนามได้ฝึกเด็กนักเรียนให้มีประสบการณ์ในเรื่องของการพูด ฝึกฝนให้มีความกล้าในการแสดงออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อที่เด็กจะได้มีปฏิสัมพันธ์และกัลยาณมิตรที่ดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีเด็กที่สามารถพูดได้คล่องแคล่วทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน 3 คนคือ 1.ด.ญ.รัตนาพร เครือคต 2.ด.ญ.พัฒน์นรี ธูปจิ๋ว และ 3.ด.ญ.ภาวินี ผิวฟัก โดยทั้งหมดอายุ 11 ปี อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เท่านั้น

สำหรับวัดไทร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ที่คาดว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สำหรับลักษณะพิเศษของโบสถ์วัดไทรคือเป็นวัดที่มีรากต้นไทรโอบยึดกำแพงโบสถ์ไว้ไม่ให้พังทลายลงมา จึงทำให้เป็นที่สะดุดตาและสร้างความประหลาดใจดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวที่วัดไทรแห่งนี้  โดยมีมัคคุเทศก์น้อยที่ช่วยเป็นไกด์บรรยายถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดไทรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติฟังได้อย่างคล่องแคล่วในช่วงปิดภาคเรียนและวันเสาร์-อาทิตย์

นอกจากโครงการมัคคุเทศก์น้อยแล้ว ทางโรงเรียนวัดระนามก็มีโครงการที่น่าสนใจอีก 1 โครงการคือ การจัดทำถนน BBL ซึ่งย่อมาจากคำว่า Brain = สมอง Based = ฐาน และ Learning = การเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลงสู่ทุกโรงเรียนเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ สร้างเสริมศักยภาพแก่ผู้เรียน โดยทางโรงเรียนวัดระนามได้ใช้พื้นที่ตรงถนนแห่งนี้จัดทำโดยมีการระบายสีที่พื้น วาดภาพและระบายสีเป็นรูปการ์ตูน จัดทำเป็นแม่สูตรคูณและเลขยกกำลังเพื่อกระตุ้นสมองให้เด็กได้ท่องจำแบบง่าย ใช้แม่สีที่ระบายลงตัวการ์ตูนเป็นสีสันที่สวยสะดุดตาเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนที่เดินผ่านไปมาอีกด้วย