เทศบาลเมืองอ่างทอง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 เด็กๆมาร่วมงานเพียบ! (ชมคลิป)


12 ม.ค. 2562, 14:05

เทศบาลเมืองอ่างทอง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 เด็กๆมาร่วมงานเพียบ! (ชมคลิป)
วันนี้ 12 ม.ค. 62  ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า บริเวณขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง  ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  นางสาวอรวรรณ  สุวพันธุ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง  เป็นประธานได้เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2562  โดยเทศบาลเมืองอ่างทอง  ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กกันอย่างสนุกสนาน  สร้างสรรค์  ส่งเสริมการแสดงออก  เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กกันอย่างคึกคักสนุกสนาน  โดยมีเด็ก ๆ  มาแสดงโชว์ความสามารถ  พร้อมเล่นเกมส์กันอย่างสนุกสนาน  รับของรางวัลกันไปอย่างจุใจ

 ด้าน นางสาวอรวรรณ  กล่าวว่า  วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี  รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง  ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน  รู้จักหน้าที่  เป็นคนดี  มีคุณธรรม  ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็ก  มีร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

 


ซึ่งกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้  ทางเทศบาลเมืองอ่างทอง  ได้จัดเตรียมของขวัญจำนวนมาก  พร้อมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ  ในรูปแบบที่หลากหลาย  เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล  การแจกอุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์ของเล่นต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างความสนุกสนาน  พร้อมกับการเลี้ยงอาหาร  ขนมนมเนย  ผลไม้  ไอศกรีมต่าง ๆ  มาคอยบริการฟรีทั้งเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน  เพื่อช่วยกันสร้างความสุขให้แก่เด็ก ๆ  ในวันเด็กแห่งชาติ ต่อไป

 

 

 

 

คลิป