เทศบาลเมืองระนองคึกคัก!! "เด็กไทย - เมียนมา แห่ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 คึกคัก !!


12 ม.ค. 2562, 13:36

เทศบาลเมืองระนองคึกคัก!! "เด็กไทย - เมียนมา แห่ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 คึกคัก !!
วันที่ 12 .. 62 ที่ลานหน้าเทศบาลเมืองระนอง อ.เมือง จ.ระนอง เทศบาลเมืองระนองจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศบาลเมืองระนอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนทั้งชาวไทยและเมียนมา เข้าร่วมงานนับพันคน

 โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคักมีผู้ปกครองนำเด็กและเยาวชนทั้งไทยและเมียนมา กว่า1,000คน เข้ามาร่วมทำกิจกรรมและรับของรางวัลจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ได้จัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ อาหารเครื่องดื่ม อีกทั้งกิจกรรมเพื่อความบันเทิง พร้อมของรางวัลเตรียมไว้แจกเด็กและเยาวชนมากมายหลากหลายรายการ นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองระนองยังได้มีกิจกรรมพิเศษนำขยะมาแลกของขวัญ อีกทั้งมีการแสดงบนเวทีกลางจากโรงเรียนต่างๆ และยังมีบริการเครื่องเล่นสำหรับเด็กฟรีตลอดงานอีกด้วย

 


สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าตลอดจนให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนอันเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะเจริญเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติในอนาคต ประกอบกับเด็กและเยาวชนจะได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การปฎิบัติตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป

 
MOST POPULAR