"จังหวัดกาญจนบุรี" จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษา  แจกของรางวัล แก้เด็กและเยาวชน


12 ม.ค. 2562, 13:32

"จังหวัดกาญจนบุรี" จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษา  แจกของรางวัล แก้เด็กและเยาวชน
วันที่ 12 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่าที่ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี สนามกลีบบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  โดยนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้อ่านสารวันเด็กฯของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และกิจกรรมภายในงานฯ  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่ได้นำเจ้าหน้าที่มาจัดกิจกรรม พร้อมทั้งภาคเอกชน ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

จังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งส่วนราชการต่างๆ  ภาคเอกชน  และสถานศึกษาต่างๆ ร่วมกันจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2562 โดยคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562  คือเด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความภาคภูมิใจในขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทย ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัย รักความสามัคคี มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ และรณรงค์ให้ภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการระดมสรรพกำลังการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชน

 

โดยให้ความรัก การคุ้มครอง การเลี้ยงดู  การอบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นพิเศษและเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การฝึกทักษะ และกิจกรรมที่สอดแทรกไปด้วยการให้ความรู้ เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ การปลูกฝังให้เด็กเป็นทรัพยากรที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

สำหรับกิจกรรมที่จัดภายในงาน ได้มีการมอบเกียรติคุณบัตรให้กับเด็กมีจิตอาสา ทำความดีเพื่อส่วนรวมและเด็กที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกาญจนบุรี  พิธีมอบทุนการศึกษา การจับฉลากมอบของขวัญ ให้กับเด็กๆ บนเวทีกลางเช่น ตู้เย็น จักรยาน ตุ๊กตาใหญ่  ของเล่น และอื่นๆ อีกมากมาย การแสดงอาวุธยุทธโธปกรณ์  จากกองพลทหารราบที่ 9 การนำม้ามาร่วมแสดงเพื่อให้เด็กๆในถ่ายรูป   การสาธิตการแสดงสุนัขตำรวจ  หนูน้อยนักอ่านข่าว การสาธิตทำขนมอาหาร งานหัตถกรรม การตอบปัญญาชิงรางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล คู่ชิงชนะเลิศ 1 คู่ การจัดแสดงการบินผาดโผนเครื่องบินเล็ก  การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน การปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร การแสดงนิทรรศการ เด็กกาญจน์  พิชิตขยะและการแจกกิจกรรมภายในเต็นท์  การแจกอาหาร เครื่องดื่ม ของแต่ละหน่วยงานอีกมากมาย

 

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี พลตำรวจตรี กมลสันติ กลั่นบุศย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มี คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติและนักเรียน ร่วมงานในครั้งนี้

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีมีหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม แก่เด็กพิการ 9 ประเภท ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายสุขภาพและการเคลื่อนไหวเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ เด็กออทิสติกและเด็กพิการซ้อน อายุตั้งแต่ 0 ถึง 18 ปี ทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันมีคนมารับบริการจำนวน 310 คน ทั้งในรูปแบบเชิงรับและเชิงรุกซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ระยะทางห่างไกลและทุรกันดาร ด้วยเหตุนี้เด็กพิการเป็นเด็กที่ขาดโอกาสในการศึกษาและทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของโอกาสเด็กในการกลุ่มนี้จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ เอกชนและประชาชนเพื่อร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันหยุดประจำปี 2562

 

บรรยากาศสำหรับกิจกรรมในวันนี้เมื่อทำพิธีเปิดเสร็จแล้ว พิธีกรก็ดำเนินรายการ ด้วยการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับของรางวัลต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนอย่างมากมาย ซึ่งรางวัลพิเศษ ก็คือ รางวัลจักรยานคันใหญ่ โดยการแข่งขันกิจกรรมแรกเริ่มด้วยเก้าอี้ดนตรี ซึ่งกิจกรรมนี้ เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ว่า วาดรวดราย ออกสเต็ปเต้นอย่างเมามันส์ แบบชนิดไม่มีใครยอมใคร และที่สำคัญกิจกรรมเก้าอี้ดนตรีนี้แข่งขันเพียงแค่รอบเดียวโดยที่นักเรียนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแย่งกับเพื่อนยังนั่งเก้าอี้ได้ก็จะถูกคัดให้ตกรอบแต่ก็ได้รับรางวัล ส่วนนักเรียนที่เหลือที่ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้รับรางวัลเป็นรางวัลชนะเลิศร่วมกันทั้ง 5 คน ต่อด้วยกิจกรรมที่ 2 กับลูกบอลกระดาษมหาสนุก เป็นการส่งลูกบอลกระดาษที่เขียนข้อความต่างๆ ไว้ด้านในแต่ละชั้นอย่างมากมาย โดยทำการส่งต่อไปเรื่อยๆเมื่อสัญญาณเพลงหยุด และลูกบอลกระดาษหยุดอยู่ที่ผู้ใด ผู้นั้นก็จะได้เปิดคำสั่ง ที่เป็นข้อความ เขียนไว้ภายในเช่น สั่งให้เด็กนักเรียนไปรับรางวัลจากแขกผู้ใหญ่ สั่งให้นักเรียนทาแป้งครูประจำชั้น เป็นต้น กิจกรรมนี้ทำเอาทั้งผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้หัวเราะ และสร้างรอยยิ้มในการ ร่วมสนุกกับกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมากมาย หลังจากจบกิจกรรมแล้วทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และแขกผู้มีเกียรติมากมายต่างร่วมรับประทานอาหารอย่างมีความสุข และสนุกมากกับกิจกรรมในครั้งนี้

 

ที่ร้านเจ๊คิดซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นางสมคิด ลิมพะสุต หรือเจ๊คิด เจ้าของร้านเจ๊คิดซีฟู้ดบุฟเฟต์ หมูกะทะชื่อดังเมืองกาญจนบุรี จัดงานคล้ายวันเกิดครบรอบ 65 ปี โดยมี กลุ่มเพื่อนสามี เพื่อนตนเอง และลูกค้าของทางร้านร่วมร้องเพลง Happy Birthday ให้ตนเอง ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเองมากมาย พิเศษกับการแจกขนมเค้กมะพร้าวอ่อนสูตรพิเศษของทางร้านให้กับลูกค้าได้กลับไปทานบ้านกันอย่างมากมาย

 

เจ๊คิดฯ เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า ปีนี้อายุก็ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 65 ส่วนตัวแล้วไม่เคยจัดวันเกิดเป่าเทียนกับขนมเค้กมาก่อน ส่วนมากก็จะไปออกโรงทานทำบุญ เลี้ยงพระ เลี้ยงคนชรา เลี้ยงเด็กกำพร้า ซะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณ บุตรสาว ตลอดจนเพื่อนสามี และเพื่อนสนิท ที่ร่วมกัน ทำเซอร์ไพรส์ จัดเค้กก้อนใหญ่ มาแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดของตนเอง ที่สำคัญกับเค้กมะพร้าวอ่อนที่ได้สั่งเตรียมมา สมนาคุณให้กับลูกค้าแฟนคลับค้าประจำกับทางร้านเพื่อนำไปรับประทานต่อที่บ้าน ที่วันนี้เตรียมมามากกว่า 50 กล่อง

 

เจ๊คิดฯ เปิดเผยต่อ ว่า สำหรับวันเด็กในปีนี้ 2562 ทางร้าน ยังได้มีโปรโมชั่นดีๆ ตั้งแต่วันนี้ วัน ศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปีมาพร้อมผู้ปกครองสามารถรับประทานทุกสิ่งอย่างในร้านได้แบบฟรีๆ และในวัน เสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ตรงกับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ก็สามารถรับประทานฟรีและทางร้านก็จะมีของขวัญให้แก่เด็กทุกคน และในวัน อาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2562 ถึงจะเลยวันเด็กแห่งชาติ2562 มาแล้วก็ตาม ทางร้านก็ยังจัดให้มีการบริการกินฟรีของเด็ก ที่อายุต่ำกว่า 10 ปี โดยทางร้านเราจัดกิจกรรม ทั้งหมด 3 วัน เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่มาใช้บริการทางร้านประจำ ขาจร ตลอดจน นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งโดยหลักตนเองเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนของชาติ ที่จะสรรสร้างความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยในอนาคตสืบต่อไป สำหรับกิจกรรมพิเศษที่ทางร้านจะมีโปรโมชั่นดีๆอะไร ให้ กับทางลูกค้า ติดตามข่าวสารได้ จากเพจร้านเจ๊คิด ซึ่งทางร้านเราจะมีโปรโมชั่นดีๆตอบแทนลูกค้าอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว แต่ลูกค้าอย่าตกใจและแปลกใจ กับพนักงานในร้าน เพราะใน 3 วันนี้ พนักงานทุกคนพร้อมใจแต่งชุดนักเรียนเพื่อย้อนรำลึกถึงความเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง

  


 
MOST POPULAR