"ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21" จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เด็กกว่า 2,000 คน ร่วมงานอย่างสนุกสนาน


12 ม.ค. 2562, 11:40

"ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21" จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เด็กกว่า 2,000 คน ร่วมงานอย่างสนุกสนาน
วันที่ 12 ม.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ค่ายสุรินทรภักดี ต.เฉนียง อ.เมือง พันตำรวจโทบารมี อำไพพิศ รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ค่ายสุรินทรภักดี เป็นประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรม ประธานเปิดงานได้อ่านสาร ของพลเอกปะยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงเด็กไทยทุกคน เนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมคำขวัญวันเด็ก “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยมีผู้ปกครอง นำลูกหลาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งและรับแจกขนม ของเล่น พร้อมทั้งรับแจกอาหาร จากโรงทาน ที่ทาง ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำมาจัดเลี้ยงฟรี และห้ามไม่ให้มีการนำสินค้า อาหารเข้ามาจำหน่ายโดยเด็ดขาด ให้เด็กๆได้รับของฟรีที่จัดขึ้นในวันนี้อย่างเต็มที่และสนุกสานโดยร่วมกับมูลนิธิพระยาสุรินทร์ภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ชมรมจักรยานจังหวัดสุรินทร์ ชมรมลูกเสือชาวบ้านสุรินทร์ บุรีรัมย์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีกิจกรรม ให้เด็กๆได้รับชม เช่น การแสดงชุดสุนัขสงคราม ขึ้นนั่งรถตรวจการณ์สนามชายแดน รถเกราะวี 150 พารามอเตอร์ การแสดงของตำรวจตระเวนชาย ตลอดทั้งเข้าร่วมเล่นกิจกรรมกับหน่วยอื่นๆอย่าสนุกสานไปจนเที่ยงของวันนี้

 

MOST POPULAR