กศน.กันตัง "ขนหนังสือ" ใส่รถมินิโมบายไปชุมชนห่างไกล ให้ประชาชนอ่าน


10 ม.ค. 2562, 14:23

กศน.กันตัง "ขนหนังสือ" ใส่รถมินิโมบายไปชุมชนห่างไกล ให้ประชาชนอ่าน
นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า การส่งเสริมการอ่าน หรือการที่จะให้คนอ่านหนังสือ นับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในยุคปัจจุบัน  เพราะความทันสมัยทางเทคโนโลยีเข้ามาครอบงำ ทำให้คนอ่านหรือเสพข้อมูลข่าวสารผ่านสมาร์ทโฟน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อที่จะไม่ให้หนังสือตายจากสังคม หรืออยู่แต่บนชั้นวางในห้องสมุด ตนเองจึงได้ประชุมวางแผนการส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับคณะครู กศน. ทุกคน โดยมี นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผอ.กศน.อำเภอกันตัง เป็นที่ปรึกษาในการจัดกระบวนการส่งเสริมการอ่านตามสูตรของ กศน.คือ "ลุยถึงถิ่น อ่านถึงที่"ทั้งนี้ ได้มีการนำรถมินิโมบาย ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแบบมีหลังคาเพียงคันเดียว เพื่อขนหนังสือทุกประเภทไปสู่ชุมชนห่างไกลของอำเภอกันตัง  โดยจะจอดให้บริการส่งเสริมการอ่านที่ตลาดประชารัฐ และตลาดนัดตามหมู่บ้าน  ซึ่งรถมินิโมบายส่งเสริมการอ่านคันนี้ เป็นรถที่ได้รับการบริจาคจาก ผศ.ดร.วิชญ์ ทับเที่ยง อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) มูลค่า 70,000 บาท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

รถมินิโมบายคันดังกล่าว จะมีครู กศน.ตำบลเป็นผู้ขับขี่ไปให้บริการในชุมชนห่างไกลทุกสัปดาห์ เฉลี่ย 2-3 ครั้ง ส่วนหนังสือที่นำออกไปให้อ่านก็มีเกือบทุกประเภท อาทิ นิทาน เรื่องสั้น อาชีพ สุขภาพ  และจากการดำเนินการดังกล่าวก็พบว่า เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ยังคงให้ความสนใจมานั่งอ่านหนังสือกันอย่างหนาแน่นทุกครั้ง โดยหลายครั้งที่ชาวบ้านรู้สึกดีใจที่ได้หยิบได้จับหนังสือและเปิดอ่านอย่างสนุกสนาน จนมักจะเรียกร้องให้ ครู กศน.ตำบล นำรถมินิโมบายกลับมาให้บริการอีกเสมอ

 


 

 

 
MOST POPULAR