องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลทรัพย์ทวี จำนวน 1,000 ชุด


8 ม.ค. 2562, 19:44

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลทรัพย์ทวี จำนวน 1,000 ชุด
เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 8 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี บ้านควนท่าแร่ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จำนวน 1,000 ชุด โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการตำรวจ ทหารให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

จากนั้น เวลา 10.20 น. องคมนตรี ได้เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด พร้อมเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ และที่โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ อำเภอดอนสัก จำนวน 700 ชุด ในการนี้ องคมนตรี ได้อันเชิญกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยด้วยความห่วงใย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานว่า สถานการณ์พายุโซนร้อน ปาบึก ทำให้เกิดวาตภัย คลื่นลมแรงและเกิดอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ระหว่างวันที่ 3 - 7 มกราคม 2562 ในพื้นที่ 13 อำเภอ รวม 66 ตำบล 415 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 14,969 ครัวเรือน 35,630 คน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต มีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 2 หลัง เสียหายบางส่วน 124 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 1,450 ไร่ สิ่งสาธารณประโยชน์เสียหาย ถนน 109 สาย คอสะพาน 9 แห่ง มูลค่าเสียหายเบื้องต้นประมาณ 78 ล้านบาท