สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย


7 ม.ค. 2562, 09:32

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดส่งสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 12 จังหวัดสงขลา รับผิดชอบจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา และเขต 18 จังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบจังหวัดตรัง กระบี่ ระนอง และจังหวัดภูเก็ต รวมจำนวน 16,000 ชุด เพื่อเตรียมเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและได้รับผลกระทบ จากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ที่พัดขึ้นฝั่งเมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 มกราคม 2562 ทำให้ที่พักอาศัยและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา ขณะนี้สิ่งของพระราชทานได้มาถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 6,000 ชุด
 ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดสงขลา ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ และที่ว่าการอำเภอระโนดแห่งละ 1,000 ชุด รวมจำนวน 2,000 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย
 


ขอบคุณที่มาจาก : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์