รบ.กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพฯ เป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


2 ม.ค. 2562, 16:41

รบ.กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพฯ เป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หลังจากประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 62ล่าสุดวันที่ 2 ม.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้การพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการเตรียมการในขั้นต้นแล้ว โดยพิธีบรมราชาภิเษกต้องเป็นไปตามจารีตประเพณีของไทย เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คำที่เกี่ยวข้อง : #สมเด็จพระเทพฯ