"พ่อเมืองกรุงเก่า" นำชาวจิตอาสาร่วมเดินรณรงค์ “ คน รัก คลอง ” … “ ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี ”


15 ธ.ค. 2561, 11:01

"พ่อเมืองกรุงเก่า" นำชาวจิตอาสาร่วมเดินรณรงค์ “ คน รัก คลอง ” … “ ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี ”
วันนี้ 15 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหมู่บ้านเปรมประชา ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ “ คน รัก คลอง ” … “ ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี ” โดยมี นาย ไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอินกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัด นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพี่น้องประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกว่า 600 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมเดินรณรงค์ “ คน รัก คลอง ” … “ ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี ” เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์กล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างการตระหนักรู้และสร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง เพื่อสุขภาอนามัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระราชทานโครงการจิตอาสา “ เราทำความ ดีด้วยหัวใจ ” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ พร้อมกันนี้ รัฐบาลได้น้อมนำแนวทางจิตอาสา พระราชทานนี้มาจัดกิจกรรม “ เราทำความ ดีด้วยหัวใจ ” เดินรณรงค์ “ คน รัก คลอง ” … “ ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี ” เพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยตามแนวคลองเปรมประชากร และการรักษา สิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนริมน้ำ

 


พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันปลูกทองอุไรกว่า 500 ต้นบริเวณริมคลองประชากร  และเติมออกซิเจนด้วยการนำอีเอ็มบอล โยนลงในคลองเปรมประชากร รวมถึงแจกต้นยางนา และต้นทองอุไร ให้กับพี่น้องประชาชนอีกกว่า 500 ต้น

คลองเปรมประชากร เป็นคลองขุดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นเมื่อปี 2413 เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาจากคลองผดุงกรุงเกษมบริเวณหน้าวัดโสมนัสวิหากรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงมาถึงตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 50,846 เมตร เป็นคลองที่ไหลผ่าน เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง อำเภอเมืองปทุมธานี และไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
MOST POPULAR