"ชาวประจวบฯ" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล เดินรณรงค์คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี


15 ธ.ค. 2561, 11:01

"ชาวประจวบฯ" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล เดินรณรงค์คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”...”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ณ คลองเขาแดง ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ โดยมีนายบัญชา เสือเหลือง นายก อบต.เขาแดง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอกุยบุรี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จ.ประจวบฯ ผู้บริหารและคณะบริหาร หัวหน้าส่วนการงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ผู้นำท้องถิ่น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ตลอดทั้งประชาชนชาวกุยบุรีและนักท่องเที่ยวกว่า 500 คนเข้าร่วม

 

 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มด้วยประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้น กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หลังจากนั้น ประธานนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 3 ครั้ง จบแล้วเจ้าหน้าที่มอบแผ่นป้าย "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" ให้แก่ประธานบนเวทีและมอบแผ่นป้าย "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เสร็จแล้วประธานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งออกเดินรณรงค์ไปตามเส้นทางที่กำหนด และส่วนที่สองลงเรือเพื่อไปกำจัดวัชพืชบริเวณปากคลองเขาแดง

 


กิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พร้อมกับการเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง".."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" จัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นต้นแบบสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลองอันเป็นวิถีชีวิตของคนไทย ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนบริเวณลำคลองเกิดความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในภารกิจดูแลรักษาลำน้ำคูคลอง ให้สามารถต่อยอดขยายผลด้วยการนำวัชพืชจากแหล่งน้ำมาสร้างรายได้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติด้วยวิถีชีวิตริมน้ำที่เป็นเอกลักษณ์เดิมของท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดรายได้ สร้างงานสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตอันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีต่อยอดไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป โดยใช้คลองเขาแดงเป็นจุดเป้าหมาย จัดเรือเก็บช้อนขยะสิ่งแขวนลอยถึงปากคลองเขาแดง และจัดขบวนเดินรณรงค์โดยรอบชุมชน จากวัดเขาแดงไปในหมู่บ้านระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรอีกด้วย

 
MOST POPULAR