"สมาชิกจิตอาสาฯ" จ.ชัยภูมิ พร้อมใจกัน ทำกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างคูคลองให้ใสสะอาด บริเวณสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า


15 ธ.ค. 2561, 10:47

"สมาชิกจิตอาสาฯ" จ.ชัยภูมิ พร้อมใจกัน ทำกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างคูคลองให้ใสสะอาด บริเวณสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า
วันนี้ 15 ธ.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ได้พร้อมใจกันออกทาทำกิจกรรมเพื่อสังคม ในการรณรงค์ สร้างคู คลองให้ใสสะอาดเหมือนเช่นในอดีต พร้อมกันทุกอำเภอ ในส่วนของอำเภอเมืองชัยภูมิจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน

นายมนตรี  ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน ก่อนจะนำสมาชิกจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กว่า 500 คน กล่าวคำปฎิญาณหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราทำความดีด้วยหัวใจ 3 ครั้ง และร่วมกันถือป้ายเดินรณรงค์ คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี จากหนองปลาเฒ่า ผ่านชุมชนต่างๆ รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร เป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างความตระหนักรู้ประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการรักษาลำน้ำ ลำคลอง ใกล้บ้าน ใกล้ตัว โดยการสร้างความสะอาด สดใส ให้กับลำน้ำ ที่มีความสะอาด ปราศจากขยะ มลพิษ สารพิษตกค้าง น่าลงไปว่ายเล่น มีปลา มีสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ ให้มีสภาพ เหมือนเช่นในอดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า วันนี้เป็นกิจกรรมทำพร้อมกันทั้งประเทศ สำหรับจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำกิจกรรมพร้อมกันทั้ง 16 อำเภอ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 ท่าน และนายอำเภอ เป็นประธานเปิดงาน โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและจะเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อประชาชนในภาพรวม หลังจากนี้ได้ได้เตรียมต่อยอด โดยให้ทุกพื้นที่ รณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นลำน้ำให้กลับคืนมาใสสะอาด หลังจากนั้นจะให้สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ ทำโครงการในน้ำมีปลา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวชัยภูมิ รณรงค์ให้ช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา งดจับสัตว์น้ำตัวเล็กๆมารับประทาน ถ้าเห็นวางขายในตลาด ช่วยกันซื้อไปปล่อยลงคูคลอง ที่ใสสะอาด อย่างเป็นเป็นต้น เชื่อว่าถ้าทุกพื้นที่ช่วยกันทำ ธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ จะฟื้นคืนกลับมา ให้เด็กๆลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย มีสัตว์น้ำไว้บริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ชั่วลูกชั่วหลานสืบไป

MOST POPULAR