คืบหน้า !! "ชาวบ้าน" รวมตัวขับไล่เจ้าอาวาสวัด หลังโลงเย็นที่ชาวบ้านช่วยกันบริจาคหายไป ล่าสุด! "คณะสงฆ์" มีมติให้ลาออกจากตำแหน่ง


15 ธ.ค. 2561, 10:04

คืบหน้า !! "ชาวบ้าน" รวมตัวขับไล่เจ้าอาวาสวัด หลังโลงเย็นที่ชาวบ้านช่วยกันบริจาคหายไป ล่าสุด! "คณะสงฆ์" มีมติให้ลาออกจากตำแหน่ง
จากกรณีชาวบ้านเดินทางเข้าแจ้งความกับ  ร.ต.อ.ชยุต  แสงมณี  รองสารวัตรสอบสวน สภ.วิเศษชัยชาญ  กล่าวหาว่าโลงเย็นที่ชาวบ้านได้บริจาคให้วัดห้วยคันแหลน ได้หายไปจากวัดโดยชาวบ้านไม่ทราบเรื่อง หลังจากนั้นบริเวณวัดห้วยคันแหลน ตำบลห้วยคันแหลน  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้มีชาวบ้าน จำนวนกว่า 100 คน รวมตัวกันขับไล่เจ้าอาวาสวัดห้วยคันแหลน โดยชาวบ้านจำนวนมากไม่พอใจในพฤติกรรมของเจ้าอาวาส และของใช้ในวัดได้หายไปจำนวนมาก

 ล่าสุดเมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 14 ธ.ค. 61  ที่บริเวณวัดห้วยคันแหลน ตำบลห้วยคันแหลน  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง พระปลัดสมชาย  ขันติสาโร  เจ้าคณะตำบลห้วยคันแหลน เป็นตัวแทนนำมติจากเจ้าคณะจังหวัด  นำมายื่นให้กับ พระครูศรีปัญญาวัตร  เจ้าอาวาสวัดห้วยคันแหลนองค์ปัจจุบัน  ให้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส  โดยมีสิบเอกชัยวัฒน์ ต้นสิริชัย ปลัดอำเภอวิเศษชัยชาญ  ได้ชี้แจงให้ชาวบ้านที่มารอฟัง จำนวนกว่า 100 คน ได้รับทราบว่า จากคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ที่ 37/2561  เรื่อง พระสังฆาธิการออกจากหน้าที่  ด้วยพระครูศรีปัญญาวัตร  เจ้าอาวาสวัดห้วยคันแหลน  มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งหน้าที่เจ้าอาวาสวัดห้วยคันแหลน  ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 36 (3) และข้อ 37 แห่งกฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2541  ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอน  พระสังฆาธิการออก  ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535  จึงอนุญาตให้พระครูศรีปัญญาวัตร ออกจากตำแหน่งหน้าที่ เจ้าอาวาสวัดห้วยคันแหลน

 

 


หลังจากที่ชาวบ้านได้รับฟังคำชี้แจงก็ต่างกันพอใจในการลาออกจากตำแหน่งของเจ้าอาวาส และก็ต่างกันเดินทางกลับ  ส่วนเรื่องคดีความเรื่องโลงเย็นที่หายไป  ชาวบ้านได้ทำการสืบทราบแล้วว่าได้มีการมอบให้อีกวัดไปใช้  ชาวบ้านจึงไม่เอาความแต่อย่างใด