เกษตรกรเตรียมเฮ!! มูลนิธิมิราเคิลฯ ร่วมกับทหาร พล.1 รอ. และบริษัทกำจัดขยะ นำสารอินทรีย์วัตถุก่อนจะนำไปแจกจ่ายให้ฟรี


30 ต.ค. 2561, 08:44

เกษตรกรเตรียมเฮ!! มูลนิธิมิราเคิลฯ ร่วมกับทหาร พล.1 รอ. และบริษัทกำจัดขยะ นำสารอินทรีย์วัตถุก่อนจะนำไปแจกจ่ายให้ฟรี
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายสุชน ทิวากร ผอ.ศูนย์หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และ รศ.ดร.จุรีรัตน์ ลีสมิทธิ์ ผอ.ศูนย์หนึ่งใจ..ช่วยเหลือเกษตรกร มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ นายชัยยุทธ วัฒโน เจ้าของบริษัท สยามวัฒนกิจ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานคัดแยกกำจัดขยะของจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอง ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ร่วมกับนายสมชาย ฟักทอง นายก อบต.แก่งเสี้ยน และนักวิชาการจากกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยทหารจากพล 1 รอ. ได้นำสารบำรุงดินที่ได้จากการสกัดจากขยะมูลฝอยภายในโรงงานกำจัดและคัดแยกขยะ

เพื่อนำมาผสมกับดิน รำข้าว น้ำ และผสมกับเมล็ดปอเทือง จากนั้นจึงนำไปหว่านลงในแปลงเพาะปลูกต้นปอเทืองในที่ดิน จำนวน 5 ไร่เศษ ซึ่งสารวัตถุอินทรีย์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพบำรุงดิน อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ ช่วยในการเร่งผลผลิตไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ผลอีกด้วย โดยทางศูนย์หนึ่งใจ..ช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งได้ทำโครงการหนึ่งใจ...ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกร เตรียมนำสารอินทรีย์วัตถุบำรุงดินดังกล่าวนำไปมอบให้ฟรี แก่ประชาชน และเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อนำใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวนเพื่อเป็นการลดต้นทุนในเรื่องปุ๋ย ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ด้าน นายชัยยุทธ วัฒโน เจ้าของและผู้จัดการบริษัท สยามวัฒนกิจ จำกัด ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ประสานงานศูนย์หนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ กล่าวว่า "โครงการนี้ก็คือโครงการบริหารจัดการขยะของจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ฯ มีความคิดว่า ในการคัดแยกขยะออกมาแล้ว เราก็จะได้สารอินทรีย์ที่ไม่สามารถนำไปทำอย่างอื่นได้ จึงได้นำมาสกัดเพื่อเป็นสารบำรุงดิน จึงได้ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ พัฒนาสารวัตถอินทรีย์ตัวนี้เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนและเกษตรกร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงดินเพื่อเพาะปลูกต่อไป