"กสทช.ภาค2" สร้างเครือข่ายผู้บริโภคเข้าถึงสิทธิกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์และโทรคมนาคม


12 ต.ค. 2561, 11:44

"กสทช.ภาค2" สร้างเครือข่ายผู้บริโภคเข้าถึงสิทธิกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์และโทรคมนาคม
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า ที่ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายอัศวิน มุงคุณคำชาว ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค 2 เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมสิทธิ และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2561


โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ ภารกิจและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิ์ของผู้บริโภค การรับและจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา การตรวจวัดความปลอดภัยจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอลจากนั้นทุกคนจะได้ระดมความคิดเห็น สะท้อนประเด็นปัญหาที่พบเห็นในพื้นที่เกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ก่อนที่จะมาร่วมกันนำเสนอแนวทางในการแก้ไข นอกจากนี้ผู้ที่เข้ารับการอบรมยังจะได้เป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้สู่คนในชุมชนเพื่อสร้างการตระหนักรู้และตื่นตัวในการรักษาสิทธิของตนเองป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ
คำที่เกี่ยวข้อง : #กสทช.   #ภาค2   #โทรทัศน์และโทรคมนาคม