เลขาธิการ กพฐ. นำ "ผ้าพระกฐินพระราชทาน" ถวายพระสงฆ์ ที่ "วัดกลางพระอารามหลวง" จ.บุรีรัมย์


20 ต.ค. 2560, 22:01

เลขาธิการ กพฐ. นำ "ผ้าพระกฐินพระราชทาน" ถวายพระสงฆ์ ที่ "วัดกลางพระอารามหลวง" จ.บุรีรัมย์ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า วันนี้  20 ต.ค.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ที่วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานาเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตจากทั่วประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ข้าราชการครู และพุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมียอดเงินถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม รวมจำนวน 5,029,808 บาท

ทั้งนี้ กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชน ให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป