สพป.อ่างทอง แถลงข่าว "การดีเดย์ลดความเหลื่อมล้ำ" ทางการศึกษาใช้ NEW DLTV ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก


20 ก.ย. 2561, 16:22

สพป.อ่างทอง แถลงข่าว "การดีเดย์ลดความเหลื่อมล้ำ" ทางการศึกษาใช้ NEW DLTV ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
วันนี้ (20 ก.ย. 61) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า บริเวณหอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (สพป.อ่างทอง) เป็นประธานแถลงข่าวและมอบนโยบาย ดีเดย์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใช้ NEW DLTV ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก นำรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่ NEW DLTV  มาใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 96 โรงเรียน เริ่มในเดือนพฤศจิกายน ในปีการศึกษา 2562 เพื่อแก้ปัญหาในโรงเรียนขนาดเล็กครบ 100 เปอร์เซ็นต์ แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูที่สอนไม่ตรงเอก และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 และ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ให้สูงขึ้น โดยมีผู้อำนวยการและตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมแถลงข่าวและรับมอบนโยบาย

ด้าน ดร.มโน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9  ทรงมีพระราชญาณทัศน์ในการศึกษาและประโยชน์ของการสื่อสารผ่านดาวเทียม ในการใช้เพื่อการศึกษาของไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (สพป.อ่างทอง) จึงได้นำนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV  ในระบบ HD  สู่การปฏิบัติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใช้ และยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัย จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 96 โรงเรียนในสังกัด โดยจะเริ่มดีเดย์ในเดือนพฤศจิกายน ในปีการศึกษา 2562  โดยการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนจากห้องเรียนในโรงเรียนวังไกลกังวล หรือ โรงเรียนต้นทาง ส่งตรงไปยังห้องเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ หรือ โรงเรียนปลายทาง โดยจะมีการทำกิจกรรมการเรียนการสอนไปพร้อมกัน

จากนั้น ดร.มโน พร้อมคณะได้นำสื่อมวลชนเข้าชมโรงเรียน NEW DLTV ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเปิดการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ หมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งมี นางพรรณี  สีม่วง เป็นผู้อำนวยการ และเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เริ่มจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งมีค่าผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 4 กลุ่มสาระวิชา ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3  และ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดีขึ้น หลังจากเริ่มดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาไทย ซึ่งโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ยังได้รับรางวัลในการจัดการเรียนการสอนในระดับภาคถึง 2 ปี ซ้อน