ชาวบ้านเฮ!! สิงห์บุรี ออกหน่วยบริการประชาชน ฟรี! ที่วัดโพกรวม


20 ก.ย. 2561, 15:53

ชาวบ้านเฮ!! สิงห์บุรี ออกหน่วยบริการประชาชน ฟรี! ที่วัดโพกรวม
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยนำส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการแก่ประชาชน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ พร้อมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

ซึ่งในวันนี้ออกหน่วยบริการประชาชนที่วัดโพกรวม หมู่ที่ 3 ต.โพกรวม จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลโพกรวม ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น ได้นำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี สำหรับการบริการที่ออกให้ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ตรวจรักษาโรคฟรี, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี นำสินค้าราคาถูกมาจำหน่าย, การจำหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มผู้ผลิต, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ออกให้บริการทำหมันสุนับ แมว ฟรี และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า