สืบสานประเพณี!! จ.พะเยา "จัดประกวดไก่ตั้ง ไก่ต่อ" การละเล่นของชาวไทลื้อ


20 ก.ย. 2561, 15:44

สืบสานประเพณี!! จ.พะเยา "จัดประกวดไก่ตั้ง ไก่ต่อ" การละเล่นของชาวไทลื้อ
วันที่ 20 กันยายน 2561 ผู้สื่อข่าว  ONB news รายงานว่า ชาวไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จัดประเพณีประกวดไก่ตั้ง ไก่ต่อ ซึ่งเป็นการละเล่นของชาวไทลื้อ ที่นิยมนำสถานการณ์จำลองการล่อไก่ป่า ซึ่งเป็นวิถีชีวิตการทำมาหากิน มาทำการประกวดในเรื่องของไก่ต่อ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการแพร่หลายในกลุ่มคนล้านนา มักจะนำมาประกวดในเทศกาลต่างๆ ของงานวัฒนธรรมประเพณี

ไก่ต่อหรือไก่ตั้ง ของชาวบ้านจากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ต่างเข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันไก่ต่อ ที่ชาวไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการละเล่นและการเลี้ยงไก่ต่อ ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมของชาวไทลื้อ และสืบทอดกันมายาวนาน ในเรื่องวิถีชิวิตของการทำมาหากินของชาวไทลื้อในยุคโบราณ และพัฒนานำมาเป็นการประกวดการแข่งขัน เพื่อให้ประเพณีการต่อไก่ให้คงอยู่

 

 

โดยนายเสกสรร นันแก้ว เจ้าของเพชรจ้าฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การประกวดไก่ต่อไก่ตั้ง แต่เดิมจะเป็นการละเล่นของพี่น้องชาวไทลื้อ เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันการประกวดไก่ต่อ ไก่ตั้ง ได้แพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนตั้งแต่พิษณุโลกขึ้นมา จนถึงเชียงรายก็จะมีการประกวดกันอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่แพร่หลายในกลุ่มผู้นิยมเลี้ยงไก่ต่อโดยการละเล่นจะจำลองสถานการณ์ โดยการนำไก่ป่า มาขังอยู่ในสุ่มที่มีความมืด และวางไว้ตรงกลางวง จากนั้นนำไก่ต่อ แต่ละตัวเข้าทำการตั้งล่อไว้บริเวณโดยรอบ ซึ่งหากไก่ป่า เข้าไปทำการตีไก่ต่อตัวไหนก่อนถือว่าไก่ต่อตัวนั้นมีเสน่ห์และเป็นที่สนใจของไก่ป่า ไก่ต่อตัวนั้นก็จะเป็นผู้ชนะ และมีการจับเวลาในการที่ไก่ป่าจะเข้าตีไก่ต่อ สำหรับการเลี้ยงไก่ต่อปัจจุบันนอกจากจะเลี้ยงไว้เพื่อการละเล่นแล้ว ยังเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามและมีราคาดีเช่นเดียวกับไก่ชน