ไอเดียเก๋!! รร.บ้านสามยอด จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" บอกรักแม่ผ่านผืนผ้า-ดำนาข้าวเฉลิมพระเกียรติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


10 ส.ค. 2561, 21:17

ไอเดียเก๋!! รร.บ้านสามยอด จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" บอกรักแม่ผ่านผืนผ้า-ดำนาข้าวเฉลิมพระเกียรติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันนี้ 10 ส.ค. 2561 ผู้สื่อข่าว ONB News รายงานว่า นายสมรัก ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามยอด เป็นประธานกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66  พรรษา  28 กรกฏาคม 2561 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และ วันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2561  ณ อาคารพิศาลจารุวรรณประชาร่วมใจ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาคณะหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสามยอดคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

 

 

 

 

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา พระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฏร์และบ้านเมืองเสมอมา ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศและประชาชนตลอดมา

 

 

 โดยกิจกรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการแสดงความรักระหว่างผู้ปกครองของคุณครู และผู้ปกครองของนักเรียน โดยการมอบดอกไม้แสดงความรัก แสดงความขอบคุณที่เลี้ยงดูจนเติบใหญ่เป็นคนดี การแสดงรำถวายพระพรการร้องเพลงประสานเสียงจากคณะนักเรียนทำให้บรรยากาศภายในงานอบอวนไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ความซาบซึ้งระหว่างผู้ปกครอง ครูและศิษย์  

 

 

 

 

ต่อจากนั้น นายสมรัก ใจตรง และคณะได้ร่วมกันเขียนคำถวายพระพรชัยมงคลและบอกรักแม่บนผืนผ้าสีฟ้าความยาว 80 เมตรเพื่อจะนำไปห่มที่อาคารเรียน เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะประพฤติตนให้เป็นคนดีของชุมชน สังคมและประเทศชาติพร้อมได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์และโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนางปัญญา  นิโกธานางจันทร์ แซ่จึง แม่ดีเด่นและนางรัตนาภรณ์  แซ่จึงนางสาวจันทร์ฉาย  สมพงษ์พันธ์ แม่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน, และกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานคือกิจกรรมดำนาข้าวภายใต้ชื่อดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนได้เปลี่ยนชุดเตรียมนำต้นกล้าไปปักชำร่วมกันเต็มพื้นที่ท้องนาเพื่อเตรียมจะเก็บเกี่ยวและนำมาประกอบเลี้ยงให้กับนักเรียนตามแนวทางเกษตรผสมผสานได้อีกทางหนึ่ง

 

 

 


ในด้านของนายสมรัก  ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามยอด กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนบ้านสามยอดเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอบ่อพลอย  มีบุคลากร ในโรงเรียนประมาณ 18 คน  เส้นทางมายังโรงเรียนค่อนข้างลำบากเนื่องจากถนนเป็นดินลูกรัง สองข้างทางเป็นไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง และผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงอาจไม่มีเวลาที่จะดูแลอย่างใกล้ ตนในฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาจึงได้มีแนวคิดร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครู ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อป้องกันปัญหาด้านยาเสพติดภายในชุมชนซึ่งได้ผล 100% 

 

 

 

 

 

ทำให้เด็กนักเรียนมีความตั้งใจเรียนและอยากทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน อาทิ กิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานเพื่อนำผลผลิตมาเป็นอาหารกลางวันลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองกิจกรรมนันทนาการที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีจึงได้รับการยกย่องจากหน่วยงานราชการภายในและภายนอก และกิจกรรมสานฝันช้างเผือกทางด้านกรีฑาที่ทางโรงเรียนมีความภาคภูมิใจที่เด็กนักเรียนได้ทำการฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่ จนไปคว้ารางวัลมาเกือบทุกสนามทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด ซึ่งจะเป็นการต่อยอดให้กับตัวนักเรียนที่จะมีสิทธิ์ได้โควตาเข้าศึกษาในโรงเรียนชั้นนำได้ต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

 

 

 
MOST POPULAR