จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนามกีฬา เมืองสุราษฎร์ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙


10 ส.ค. 2561, 21:17

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนามกีฬา เมืองสุราษฎร์ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันที่ ๑๐ สค ๖๑ พลตรีมโนช จันทรคีรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๕ สุราษฎร์ธานี เป็นประธานฯเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนามกีฬากลางเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ผู้บังคับหน่วยทหาร นักศึกษาวิชาทหารร และจิตอาสา

ทั้งนี้เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ครบ ๘๖ พรรษา ในวันที่๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล มณฑลทหารบกที่ ๔๕ จึงได้ร่วมกับส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามพระราโชบาย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยเฉพาะสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ถือได้ว่าเป็นหน้าต่างอีกบานหนึ่งที่รับรองแขกผู้มาเยือนจากนอกพื้นที่ โดยทางจังหวัดได้คำนึงถึงปลอดภัยเป็นลาดับแรก

 MOST POPULAR