"จิตอาสาศรีสะเกษ" ร่วมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


10 ส.ค. 2561, 17:58

"จิตอาสาศรีสะเกษ" ร่วมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่  10  ส.ค.61  ผู้สื่อข่าว ONB News รายงานว่า  ที่บริเวณวัดป่าเพ็กน้อย​  ต.หนองหว้า ​ อ.เบญจลักษ์​  จ.ศรีสะเกษ​ นายธวัช​  สุระบาล​  ผวจ.ศรีสะเกษ​  เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ​  ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน​ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ​ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ บรมราชินีนาถ​ ในรัชกาลที่​ 9​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา​ 86  พรรษา​ 12  สิงหาคม​ 2561​  โดยมี​ พระญาณวิเศษ​ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  (ธ)​  พระครูโกศลสิกขกิจ​  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์  (ธ)​  เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  และประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง​ วัดไพรพัฒนา​  นายวิทยา​ วานิ​ช​ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​  9​  พร้อมด้วย  นายอัครพงษ์​  เขียวแจ่ม​  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรและสิงแวดล้อม  จ.ศรีสะเกษ​  ส่วนราชการ​  และประชาชนจิตอาสา​ เราทำความดี​ ด้วยหัวใจ​ ร่วมกันปลูกต้นไม้​ในพื้นที่​  จำนวน  10  ไร่​  ประกอบด้วย ต้นยาง​นา ต้นตะเคียน​ ต้นกะบาก  และต้นพะยูง​ จำนวน  2,000​  ต้น ​ และจะทำการปลูกให้เต็มพื้นที่  จำนวน 100 ไร่นายธวัช  สุระบาล  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงมีพระราชปณิธานให้ประชาชนจิตอาสา  “เราทำความดี  ด้วยหัวใจ”  และทุกภาคส่วนในสังคม ได้ทำความดี  โดยมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา  โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ในการกระทำอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วน  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก  ความสามัคคีปรองดอง  สมานฉันท์ในหมู่คณะ ให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยรวม และเพื่อสานต่อเรื่องการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่าไม้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ บรมราชินีนาถ​ ในรัชกาลที่​ 9

MOST POPULAR